CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Y
.jpg

Từ điển y học : chăm sóc sức khỏe gia đình

Tác giả: GS.TS Nguyễn Sào Trung

Nội dung cuốn Từ điển y học chăm sóc sức khỏe gia đình bao gồm các thuật ngữ về y học được sắp xếp theo vần a, b, c. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cần thiết cho mỗi người và gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Tai biến mạch máu não

Tác giả: D.J Thomas

Giới thiệu khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, triệu chứng, biến chứng của tai biến mạch máu não. Đồng thời đưa ra các biện pháp điều trị và đề phòng về tai biến mạch máu não.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Pictorial annals of medicine and pharmacy

Providing a better understanding and appreciation of the history of medicine and pharmacy .

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Basic concepts in embryology : a student's survival guide

Tác giả: Lauren J. Sweeney

Include 18 chapters: 1/ Introductory framework, 2/ Developmental periods and congenital malformations, 3/ Fertilization, 4/ Early embryogenesis and implantation, 5/ Germ layer derivatives...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Biology : 3rd ed.

Tác giả: Campbell Neil A

Including eight units: The chemistry of life; The cell; The gene; Mechanisms of evolution; The evolutionary history of biological diversity; Form and function; Form and function; Ecology.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1