Thông báo

Danh mục sách mới tháng 04/2023

21/03/2023
Thư viện Đại học Duy Tân xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách mới tổng hợp các chuyên ngành. Sách hiện có tại Thư viện cơ sở 03 Quang Trung và Phan Thanh.

tin tức DTU

21/06/2024 - 13:27:42

tin tức DTU

Thư viện Đại học Duy Tân tham dự Hội thảo tập huấn về phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu môn học và dịch vụ hỗ trợ học thuật trong thư viện đại học

29/05/2024 - 08:29:17

Trong 02 ngày 23 và 24/5/2024, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham gia Hội thảo tập huẩn về “Phương pháp xây...

Vấn đề bản quyền trong quản lý và khai thác học liệu số

12/04/2024 - 09:02:09

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham gia buổi Tọa đàm về "Vấn đề bản quyền trong quản...