Thông báo

Mẫu Quy định nộp Khóa luận, Luận văn, Luận án

08/06/2021
  1. Sinh viên, học viên nộp 01 quyển Khóa luận, Luận văn, Luận án (bìa cứng) đính kèm theo 01 quyển tóm tắt và 01 đĩa CD-ROM có đầy đủ nội dung đề tài;

  2. Bản in của quyển Khóa luận, Luận văn và Luận án trình bày theo format quy định (Xem phụ lục 01: Mẫu bìa Khóa luận, Luận văn và Luận án). Sau khi bảo vệ trước hội đồng, nội dung của Khóa luận, Luận văn và Luận án phải được chỉnh sửa theo ý kiến nhận xét của Hội đồng phản biện và phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn;

  3. Chất lượng đĩa CD-ROM phải đảm bảo sử dụng được. Nhãn đĩa CD-ROM phải dán bằng giấy Decan (không dùng các loại hồ, keo dán để dán nhãn), phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa bên dưới (Xem phụ lục 02: Mẫu nhãn đĩa CD-ROM).

  4. Đĩa CD-ROM phải lưu trữ file nội dung toàn văn của quyển Khóa luận, Luận văn và Luận án. Nội dung toàn văn bao gồm: Trang bìa, mục lục, nội dung,…và phải được ghép chung trong 1 file Wordtheo đúng trình tự bản in đã nộp.

  5. Địa điểm nộp:

+ Nộp Luận văn, Luận án: Thư viện cơ sở Phan Thanh (P.607)

+ Nộp Khóa luận: Thư viện cơ sở Quang Trung (P.601)

Đĩa CD – ROM chứa các file sau:

1. File nội dung toàn văn của Khóa luận, Luận văn, Luận án.

2. File tóm tắt nội dung toàn văn của  Khóa luận, Luận văn, Luận án.

3. File slide trình bày Khóa luận, Luận văn, Luận án.

4. Folder chứa các file khác (Nếu có).

  • Bạn đọc tham khảo quy định trong file đính kèm để được rõ hơn.
File kèm theo: 30804.pdf

Thư viện Đại học Duy Tân tham dự Hội nghị lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ"

13/10/2020 - 10:13:37

Ngày 7&8/10/2020, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt...

Đại học Duy Tân: Đại học ngoài công lập duy nhất trong Top 500 Châu Á (theo QS 2020)

20/06/2020 - 09:04:39

Liên tiếp được các tổ chức uy tín trên thế giới xếp hạng nằm trong top đầu các đại học của Việt Nam cùng với...

Đông đảo Thí sinh Xét tuyển Học bạ vào Đại học Duy Tân năm 2020

08/05/2020 - 08:28:20

Với phương thức xét tuyển học bạ, ở mỗi ngành học, ĐH Duy Tân đưa ra nhiều tổ hợp môn xét tuyển giúp các thí...