Tin tức

Thư viện Đại học Duy Tân tham dự Hội nghị lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ"

13/10/2020

Ngày 7&8/10/2020, Thư viện Đại học Duy Tân đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 18 "Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Vông nghệ" do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức. Với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đại diện cho các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước. 

Sau 16 năm hoạt động với 18 kỳ hội nghị toàn quốc được tổ chức, Liên hợp đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực thông tin cho các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam.