CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Môi Trường

  • Duyệt theo:
1 Tận dụng và xử lý chất thải của nhà máy đường / Trần Minh Tâm // Khoa học (Điện tử) .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 40-45 .- 363

Trong quá trình sản xuất, các nhà máy đường mía thải ra nhiều chất thải khác nhau. Những chất thải này nếu không được tận dụng, xử lý sẽ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn lãng phí một nguồn nguyên liệu đáng kể. Bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả một số kỹ thuật về công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh được sử dụng để tạo ra những sản phẩm có lợi trong thực tế đời sống con người và cho ngành chăn nuôi từ các phụ phẩm của nhà máy sản xuất mía đường.

2 Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chế biến sữa bằng bể sinh học tầng giá thể cố định (Fixed Bed Bio – Reactor – FBBR) với giá thể Biocurlz / Lê Hoàng Nghiêm // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 23 (325) .- Tr. 31 - 33 .- 363

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến sữa của bể sinh học hiếu khí tầng giá thể cố định (Fixed Bed Bio - reactor - FBBR) với giá thể Biocurlz (BC).

3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đốt thứ cấp đến nồng độ Dioxin/Furans và Nox trong lò đốt chất thải nguy hại / // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 23 (325) .- Tr. 37 - 39 .- 363

Nghiên cứu để đưa ra giải pháp xử lý triệt để Dioxin/Furans đạt dưới ngưỡng cho phép 1,2ngTEQ/N.m3 là vấn đề cấp thiết trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

4 Sử dụng Peptide Nucleotide Acid phát hiện Escherichia coli / // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 23 (325) .- Tr. 43 - 45 .- 363

Tổng hợp các phương pháp truyền thống, hiện đại và khả năng chọn lọc chính xác cho E.coli mà hiện nay chưa thấy có nghiên cứu nào tại Việt Nam.

5 Sử dụng thiết bị FACTS điều khiển bằng thyristor Giải pháp thân thiện với môi trường / Nguyễn Văn Liêm // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 23 (325) .- Tr. 46 - 48 .- 363

Trình bày thiết bị FACTS thuộc nhóm thứ nhất hy vọng sẽ được sử dụng cho hệ thống điện Việt Nam để thích ứng trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với biến đổi khí hậu khắc nghiệt.

6 Năm nhiệm vụ trọng tâm giảm thiểu rác thải nhựa trên biển và đại dương / Tạ Đình Thi // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 24 (326) .- Tr. 12 - 14 .- 363

Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Nhân sự kiện này, TS. Tạ Đình Thi – Tổng cục trưởng Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam đã dành cho Tạp chí Tài nguyên và Môi trường những trao đổi xung quanh việc triển khai Kế hoạch.

7 Giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt / Minh Trí // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 24 (326) .- Tr. 17 - 19 .- 363

Trình bày nội dung về một số công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam, những khó khăn đặt ra và đề xuất giải pháp và nhiệm vụ trong thời gian tới.

8 Kinh nghiệm quốc tế trong công tác quản lý chất thải rắn / Phương Chi // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 24 (326) .- Tr. 24 - 25 .- 363

Trình bày nội dung về xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho quản lý chất thải, ; Sử dụng công cụ tài chính trong quản lý chất thải và thúc đẩy thị trường tái chế, tái sử dụng chất thải rắn.

10 Công nghệ đốt rác LOSHIHO: Lời giải cho xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn / Hồng Minh // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 24 (326) .- Tr. 28 - 29 .- 363

Theo tính toán, mỗi ngày tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nông thôn trên địa bàn 168/204 xã thuộc tỉnh Nam Định phải thu gom khoảng hơn 400 tấn/ngày. Thu gom và xử lý rác thải, nhất là trong sinh hoạt tại khu vực nông thôn đang là bài toán nan giải với nhiều địa phương, trong đó có Nam Định. Trước bất caaoj đó, ông ty TNHH Thiên Phú đã tiên phong chế tạo thành công lò đốt rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt tự nhiên phân và tự sinh năng lượng (LOSHIHO).