Hướng dẫn tra cứu tài liệu

Để tra cứu tài liệu tại  website Thư viện Đại học Duy Tân ( http://elib.duytan.edu.vn), bạn đọc vui lòng tham khảo file  hướng dẫn tra cứu tài liệu đính kèm. Nếu cần sự giúp đỡ, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp cán bộ thư viện hoặc gởi nội dung qua email: library@duytan.edu.vn, thuvienduytan@gmail.com.

File đính kèm