Duyệt theo:
CSDL SÁCH

Nguyên lý kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải) : đã cập nhật, sửa đổi toàn diện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC

Tác giả: Phan Đức Dũng

Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán của doanh nghiệp, tài khoản và sổ ghi chép; Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu, chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Xác suất thống kê : dành cho Sinh viên các trường kỷ thuật và công nghệ

Tác giả: PGS. TS. Tô Văn Ban

Chương 1. Biến cố, xác suất biến cố; Chương 2. Biến ngẫu nhiên; Chương 3. Vectơ ngẫu nhiên; Chương 4. Thống kê; Chương 5. Mô hình hồi quy tuyến tính; Chương 6. Bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Sách giáo khoa Nhi khoa (Textbook of Pediatrics)

Tác giả: Nguyễn Công Khanh,...[et.al]

Sách bao gồm hầu hết các lĩnh vực chuyên sâu trong nhi khoa cơ bản và nhi khoa bệnh lý, được phân ra 22 phần, có 64 chương.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Nội dung cơ bản của động kinh

Tác giả: GS. Hoàng Bảo Châu

Gồm các chủ đề: Người và giới tự nhiên, âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc, khí huyệt, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế sinh bệnh, biện chứng, chẩn pháp, luận trị, bệnh chứng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5

Các rối loạn tâm thần - Cấp cứu và điều trị

Tác giả: PGS. TS. Cao Tiến Đức

Mô tả sự khám xét, cách điều trị và cách xử trí toàn diện đối với các trường hợp cấp cứu tâm thần, bao gồm các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tâm thần học và đặc biệt là khía cạnh cấp cứu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5