Duyệt theo:
CSDL SÁCH
.jpg

Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin

Tác giả: Nguyễn Long Biên, Trương Minh Đức

Cuốn Tài liệu sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghề CNTT bằng các mô tả chi tiết về công việc chuyên môn của từng vị trí cụ thể, những đòi hỏi về kiến thức, kỹ năng và những tố chất cá nhân tương ứng để nhanh chóng thành công trong công việc. Song song đó, Tài liệu những điều cần biết về nghề CNTT...

 • Tổng sách: 0
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Stress : concepts, cognition, emotion, and behavior

Tác giả: George Fink

Tress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior: Handbook in Stress Series, Volume 1, examines stress and its management in the workplace and is targeted at scientific and clinical researchers in biomedicine, psychology, and some aspects of the social sciences. The audience is appropriate faculty...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Building citizenship : civics & economics

Tác giả: Richard C. Remy, John J. Patrick, David C. Saffell, Gary E. Clayton

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Stroke : pathophysiology, diagnosis, and management : 6th ed.

Tác giả: James C. Grotta, Gregory W Albers, Joseph P Broderick... [et.al]

Offered in print, online, and downloadable formats, this updated edition of Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management delivers convenient access to the latest research findings and management approaches for cerebrovascular disease. Picking up from where J. P. Mohr and colleagues left off,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Diagnosis and treatment planning in dentistry : 3rd ed.

Tác giả: Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit

Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry, 3rd Edition provides a full-color guide to creating treatment plans based on a comprehensive patient assessment. Using evidence-based research, this book shows how risk assessment, prognosis, and expected treatment outcomes factor into the planning...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1