CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Học Tự Nhiên

  • Duyệt theo:
1 Phát hiện tự động các bộ phận của cây từ ảnh sử dụng mạng nơ-ron tích chập / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Lan, Vũ Hải, Hoàng Văn Sâm // Thông tin và Truyền thông - Công trình Nghiên cứu .- 2018 .- Số 39 .- Tr. 17-25 .- 572

Đề xuất phương pháp phát hiện tự động bộ phân cây sự dụng nơ-ron tích chập. Các thực nghiệm được tiến hành trên tập con của tập dữ liệu PlantClef 2015 để đánh giá hiệu quả phương pháp đề xuất.

2 Thêm đôi điều về hệ mật mã khóa công khai RSA / Hà Minh Thơ // Tạp chí PI .- 2019 .- Số 3 .- Tr. 51 - 54 .- 005

Trình bày một đôi thông tin liên quan đến hệ mã khóa công khai RSA, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về hệ mã này.

3 Đặc điểm thảm thực vật trên các sinh cảnh sống của voọc bạc Đông Dương (trachypithecus germaini) tại núi đá vôi chùa Hang huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang / Lê Hồng Thía, Hoàng Minh Đức, Herbert Covert // .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 53-67 .- 581.959 7

Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu về đặc điểm thảm thực vật trên các sinh cảnh sống của voọc bạc Đông Dương (trachypithecus germaini) tại núi đá vôi chùa Hang huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.

4 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dinh dưỡng rong Ulva papenfussii / Võ Thành Trung ...[et al] // .- 2019 .- Số 1 (Tập 41) .- Tr. 91-100 .- 581.1

Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu kỹ thuật nuôi dinh dưỡng rong Ulva papenfussii, đây là một loài có kích thước lớn, thích hợp cho nuôi trồng.

5 Năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0 / PGS. TS. Trần Văn Hả // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2018 .- Số 11 (716) .- Tr. 4 – 7 .- 650

Nêu khái niệm và đặc điểm của CMCN 4.0; nguyên tắc thiết kế hệ thống quản lý và những khó khăn của doanh nghiệp trong CMCN 4.0; đề xuất nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong CMCN 4.0.

6 Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn axit lactic và vi khuẩn axit acetic tham gia vào quá trình lên men hạt ca ca / Võ Thị Thúy Huệ, Trần Thị Quỳnh Diệp, Nguyễn Minh Quang // Khoa học Công nghệ Việt Nam - B .- 2018 .- Số 8 (Tập 60) .- Tr.55 – 59 .- 500

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn axit lactic, vi khuẩn acetic tham gia vào quá trình lên men hạt ca cao tự nhiên để sản xuất chế phẩm vi khuẩn bổ sung vào quá trình lên men, giúp ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ca cao sau lên men.

7 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới quá trình xử lý 2,4-D và 2,4,5-T trong dung dịch bằng Feo nano / Phạm Việt Đức, Lê Đức, Đỗ Đăng Hưng, Phạm Quốc Việt // Khoa học Công nghệ Việt Nam - B .- 2018 .- Số 10 (Tập 60) .- Tr. 58 – 62 .- 500

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xử lý 2,4-D và 2,4,5-T trong dung dịch bằng Feo Nano như: điều kiện pH từ 3 đến 7, thời gian từ 1h đến 1 tuần sau khi phản ứng, tỷ lệ hàm lượng Feo nano so với 2,4-D và 2,4,5-T từ 20 đến 100%.

8 Phân tích tổng quát dựa trên hệ gen học của họ gen RBOH ở cây đậu tương [(Glycine Max L. Merr.)] / Ông Đăng Quang, Nguyễn Phương Thảo // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Số 1 (Tập 16) .- Tr. 107 – 117 .- 570

Trong báo cáo này, các kết quả đưa ra nhằm nhận diện gen GmRboh của cây đậu giá mối quan hệ dựa trên cây phát sinh loài giữa các gen Rboh của đậu tương và cây Arabidopsis. Sau cùng, phân tích mô hình biểu hiện của họ gen Rboh trong quá trình phát triển của cây đậu tương được thể hiện của họ gen được thực hiện dựa trên dữ liệu hệ phiên mã (RNA-seq) nhằm dự đoán chức năng của các gen GmRboh này. Các dữ liệu công bố trong bài viết này sẽ là nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai để phát triển giống cây đậu tương chống chịu stress phi sinh học, đặc biệt là stress hạn hán.

9 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng / Triệu Tiến Sang, Trần Anh Đức, Trần Văn Khoa,… // Khoa học Công nghệ Việt Nam - B .- 2018 .- Số 7( Tập 60) .- Tr.17 – 22 .- 610

Xây dựng một quy trình phù hợp về thời gian và công thức các dung dịch xử lý mẫu từ hóa chất thô nhằm tiết kiệm về mặt tài chính so với việc sử dụng bộ Kit thương mại. Mẫu tinh dịch được xử lý song song bằng bộ Kit và phương pháp này để so sánh và đánh giá mức độ tin cậy. Kết quả thu được cho thấy, phương pháp này mang lại hiệu quả xử lý tương đối đồng nhất với kết quả nhận được từ bộ Kit.

10 Sự phối hợp của Endoglucanase A và Exoglucanase S tái tổ hợp tiết bởi tế bào chủ Bacillus Subtilis WB800N / Nguyễn Hoàng Ngọc Phương, Võ Minh Toàn, Lê Dương Vương,… // Công nghệ Sinh học .- 2018 .- Số 1 ( Tập 16) .- Tr.157 – 165 .- 570

Nghiên cứu này cung cấp cách tiếp cận để khảo sát hoạt động phối hợp của các tiểu đơn vị enzyem trong quá trình thiết kế mini-cellulosome trong chủng chủ B.subtilis WB800N.