Thông báo
V/v truy cập các cơ sở dữ liệu IEEE và SpringerLink

20/01/2018

Nhằm tăng cường bổ sung nguồn tài liệu để phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường, Thư viện đã mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu IEEE và SpringerLink.
Thông báo sử dụng thư viện số

12/01/2018

Thư viện số Trường đại học Duy Tân với số lượng tài liệu trên 120 nghìn, có giá trị học thuật, được tổ chức thành các bộ sưu tập, phục vụ miễn phí cho tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường.
V/v Triển khai Dịch vụ In ấn khóa luận, luận văn cho bạn đọc

05/05/2017

Thư viện Trường triển khai dịch vụ In ấn và đóng bìa khóa luận tốt nghiệp, luận văn,...cho bạn đọc có nhu cầu.
Thông báo v/v Truy cập các Cơ sở dữ liệu

31/10/2016

Nhằm tăng cường bổ sung nguồn tài liệu để phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tạiTrường, Trường đã mua quyền truy cập một số cơ sở dữ liệu.
Phát hành giáo trình Calculus 7e - Giải tích, tập 1

17/05/2016

Đại học Duy Tân là đơn vị duy nhất ở Việt Nam mua bản quyền Giáo trình Calculus được viết bởi nhà toán học Canada, James Stewart (1941-2014) để dịch ra tiếng Việt giới thiệu đến bạn đọc tại Việt Nam.
V/v truy cập tài khoản Dịch vụ bạn đọc đặc biệt

03/04/2014

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện trường đã đăng ký một số tài khoản Dịch vụ bạn đọc đặc biệt của Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia để phục vụ miễn phí cho bạn đọc. Vì số lượt và thời gian truy cập trong ngày hạn chế nên Thư viện chỉ phục vụ tra cứu tại Thư viện.

Thông báo v/v sử dụng tài liệu điện tử và tài liệu số

10/12/2013

Thư viện Đại học Duy Tân đã triển khai đến bạn đọc các nguồn tài liệu điện tử http://tailieu.duytan.edu.vn/ và tài liệu số http://thuvienso.duytan.edu.vn/.

Thông báo v/v xuất trình Thẻ sinh viên khi vào Thư viện

17/11/2013

Thực hiện đúng Quy định của Nhà trường và nội quy của Thư viện, bạn đọc khi đến Thư viện Đại học Duy Tân yêu cầu phải xuất trình Thẻ sinh viên (đối với sinh viên) và Thẻ cán bộ (đối với GV, CBNV).