CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Việt Nam trong vòng xoáy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung / Hoàng Kim Thu, Đào Hoàng Tuấn // Nghiên cứu kinh tế .- 2018 .- Số 9(484) .- Tr. 74-85 .- 330

Trình bày thực trạng mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ tháng 5/2018 và phân tích tác động của nó tới kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam. Bài viết cho rằng, cuộc chiến tranh thương mại này có thể còn dẫn đến một cuộc chiến tranh khá đó là chiến tranh tiền tệ. Trước bối cảnh đps, Việt Nam cân phải có những chuẩn bị và định hướng chính sách thích hợp để giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại lên nền kinh tế VN.

2 Phát triển vùng kinh tế động lực ; kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam / Trần Thị Thu Hương // Nghiên cứu kinh tế .- 2017 .- Số 9(484) .- Tr. 86-95 .- 330

Trình bày một số khái niệm, vai trò của Nhà nước trong phát triển vùng kinh tế động lực và kinh nghiệm về chính sách phát triển vùng kinh tế động lực.

3 Bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài / Nguyễn Thị Kim Ngân // Nhà nước và pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 62 – 72 .- 410

Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài là tình trạng pháp lý đặc biệt, theo đó họ không chỉ xác lập mối quan hệ pháp lý với nhà nước Việt Nam mà với cả các quốc gia mà họ cũng mang quốc tịch. Họ vừa có quyền, nghĩa vụ công dân theo pháp luật Việt Nam, vừa có quyền, nghĩa vụ công dân theo pháp luật của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Bài viết phân tích thực trạng bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

4 Bảo vệ môi trường biển trước nguy cơ ô nhiễm rác nhựa và nilon / Dư Văn Toán, Đặng Nguyệt Anh // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 8 - 9 .- 910

Chất thải nhựa hiện nay đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới môi trường và các hệ sinh thái biển. Ngoài tác động xấu tới các hệ sinh thái biển và vùng bờ, chất thải nhựa còn gây nhiều tác hại tới du lịch, vận tải biển và các ngành công nghiệp biển khác.

5 Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái thái hải phát triển du lịch có trách nhiệm / Hoàng Thị Phương Nga, Đào Thị Hồng Thúy // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 10 - 11 .- 910

Du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận quản lý du lịch nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang phải đối mặt với những vấn đề khủng hoảng về môi trường thì du lịch có trách nhiệm là một định hướng thiết thực để phát triển bền vững. Trong xu hướng chung đó, với vị thế là một điểm du lịch mới của Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đã bắt kịp xu hướng này.

6 Chứng khoán hóa tài sản thế chấp bất động sản / Nguyễn Thanh Huyền // Tài chính doanh nghiệp .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 14-17 .- 332.64

Sơ lược về chứng khoán hóa; thực trạng thị trường bất động sản và những vấn đề cần giải quyết,

7 Đầu tư quá mức và dòng tiền tự do : bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam / Lê Hà Diễm Chi, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Thanh Trúc // Tài chính doanh nghiệp .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 22-27 .- 332.63

Bài viết thực hiện với mục đích xác định mức đầu tư của doanh nghiệp (DN) Việt Nam bằng mô hình phần dư và sau đó tìm ra mối quan hệ giữa đầu tư quá mức và dòng tiền tự do. kết quả nghiên cứu cho thấy các DN Việt Nam phần lớn là đầu tư quá mức. Sử dụng phương pháp thống kê, bài viết cũng đã tìm ra mối quan hệ thuận chiều của đầu tư quá mức với dòng tiền tự do của DN. Điều này phù hợp với lý thuyết đại diện, dòng tiền tự do là một trong những động cơ khiến DN đầu tư quá mức.

8 Một số vấn đề nảy sinh khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế / Nguyễn Bá Phú // Tài chính doanh nghiệp .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 31-33 .- 658.153

Nêu ra một số vấn đề xử phạt về phí, lệ phí gắn với việc quản lý thuế; Xử phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và một số kiến nghị.

9 Một số vấn đề trong thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại Công ty Đại chúng / Nguyễn Thị Huệ // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 15-17 .- 332.63

Đề cập đến một số vấn đề trong thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế có liên quan tới việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Đại chúng.

10 Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước : góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước / Khánh Hạ // Chứng khoán Việt Nam .- 2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 31-33 .- 658

Đánh giá công tác đổi mới, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới.