CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Mối tương quan giữa đa hình gen GSTO1 và methyl hóa Arsenic ở trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm Arsenic trước sinh / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 223-230 .- 616

Đánh giá mối tương quan giữa đa hình gen GSTO1 với phơi nhiễm As trước sinh bằng các chỉ số As tổng trong máu và tóc con cũng như các As thành phần trong nước tiểu.

2 Xác định biến đổi di truyền trên gen psors1c3 ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến Việt Nam / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 231-236 .- 616

Nghiên cứu biến đổi di truyền trên gen psors1c3 để có những thông tin thêm về mối liên hệ giữa biến đổi gen và sự mẫn cảm với bệnh ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến do di truyền, từ đó có những tư vấn cho bệnh nhân trong phòng trị bệnh.

4 Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa và bảo vệ gan in vitro của các dịch chiết từ cây phèn đen (phyllanthus reticulates poir.) / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 251-258 .- 616

Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa và bảo vệ gan từ cây phèn đen nhằm tìm kiếm hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan.

5 Ảnh hưởng của các elicitor sinh học và phi sinh học đến sinh khối và hàm lượng saponin của rễ thứ cấp trong nuôi cấy lỏng lắc rễ bất định Sâm Ngọc Linh / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 285-291 .- 615

Đánh giá tác động của loại và nồng độ elicitor lên sinh khối rễ cũng như hàm lượng saponin trong rễ thứ cấp từ rễ bất định trong điều kiện nuôi cấy lỏng lắc.

8 Thiết kế vector biểu hiện và tạo chủng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens mang gen ZmbZIP72 phân lập từ cây ngô / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 333-340 .- 581.6

Phân lập các gen liên quan đến cơ chế chống chịu hạn của thực vật trên các giống ngô địa phương có tính chịu hạn tốt của Việt Nam để làm nguyên liệu cho chuyển gen.

9 Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen mang gen IbOr từ khoai lang (Impomea Batatas L.) tham gia vào sự tích lũy carotenoid / Hồ Thị Hương, Nguyễn Thùy Ninh, Nguyễn Đức Thàn // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Số 15 (2) .- Tr. 341-347 .- 615

Trình bày kết quả tách dòng gen IbOr từ giống khoai lang Hoàng Long và thiết kế hai vector chuyển gen mang gen IbOr được điều khiển bởi promoter Ubiquitin hoặc Globulin1.

10 Nghiên cứu khả năng ức chế nấm gây bệnh trên cây đậu tương của vật liệu nano Ag/Bentonite / // Công nghệ Sinh học .- 2017 .- Tr. 349-357 .- Tr. 349-357 .- 572

Trình bày về khả năng ức chế hai loại nấm Fusarium oxysporum và nấm Rhizoctonia. solani gây bệnh trên cây đậu tương của vật liệu nano Ag/Bentonite.