CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp bền vững của Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Hoàng Xuân Lâm, Phùng Văn Như // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 97-99 .- 330

Kinh tế Thái Lan là một nền kinh tế thị trường công nghiệp mới phụ thuộc vào xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 60% GDP. Tăng trưởng công nghiệp nhanh với khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên là nguyên nhân chủ yếu làm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên bị bắt kiệt và môi trường bị ô nhiễm nặng nề.

3 Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Papi) năm 2019 / Hồ Thị Hiền; Trần Thị Vân // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 114-116 .- 332.1

Khái quát về kết quả chỉ số PAPI năm 2019 trên toàn quốc; Vị thứ của Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI năm 2019; Đề xuất một số giải pháp nâng cao vị thứ của Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số PAPI năm 2019.

4 Nghiên cứu mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức tại Việt Nam / Vũ Quang Hưng // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 92-94 .- 658

Nghiên cứu này nhằm mục đích để xác định tác động giữa mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức tại Việt Nam. Các phong cách lãnh đạo rất đa dạng và mang màu sắc kết hợp giữ các phương pháp của các nhà đứng đầu tổ chức. Bài viết sẽ tìm hiểu 3 phong cách lãnh đạo cơ bản để thấy sự tác động của mỗi phương pháp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức.

5 Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng tại tỉnh Ninh Bình / Trần Bích Nga // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 102-103 .- 657

Thông tin kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, tổ chức tốt hệ thống thông tin kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin thiết thực, kịp thời, toàn diện cho nhà quản trị là cơ sở để nâng cao khả năng canh tranh, tạo giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm soát và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất.

6 Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Sỹ Hùng; Trần Thị Hồng Lam // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 117-119 .- 658

Phân tích thực trạng, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

7 Cách tính thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và đóng bảo hiểm xã hội cho người có thu nhập từ hai nơi trở nên / Hoàng Thị Tố Như, Nguyễn Anh Tú // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 104-105 .- 658

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 tác động không ngừng đến tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành nghề. Người ta có thể sử dụng công nghệ để làm việc từ xa, chỉ cần ngồi ở nhà để làm việc và thậm chí mỗi người có thể làm được từ hai hay nhiều công việc khác nhau ở nhiều công ty khác nhau.

8 Mô hình quản lý chát lượng 5S: thực trạng và giải pháp cho doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định / Đặng Thị Thu Phương // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 87-89 .- 658

Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 5S tại các doanh nghiệp dệt may; Thực trạng ứng dụng mô hình quản lý chất lượng 5S tại doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình quản lý chất lượng 5S trong các doanh nghiệp dệt may tỉnh Nam Định.

9 Đặc điểm hoạt động của ngành may mặc Việt Nam trong điều kiện cuộc cách mạng 4.0 ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ / Đỗ Thị Thành // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 34-36 .- 658

Phân tích những đặc điểm riêng của ngành may mặc Việt Nam trong điều kiện cuộc cách mạng 4.0 có ảnh hưởng đến kiểm sát nội bộ. Qua đó giúp doanh nghiệp thiết kế và vận hành KSNB phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp trong điều kiện cuộc cách mạng 4.0.

10 Quản trị rủi ro ngân hàng: thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Đình Tiến // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2020 .- Số 566 .- Tr. 108-110 .- 332.12

Tình hình thực tế quản trị rủi ro ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; Các giải pháp quản trị rủi ro ngân hàng.