CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Các vấn đề xá hội Truyện Kiều trong tương quan so sánh các truyện Nôm bác học / Ngô Thị Thanh Nga // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 92-99 .- 895

Đề cập đến các vấn đề xã hội trong Truyện Kiều và một số tác phẩm truyện Nôm bác học tiêu biểu khác, bao gồm điểm gặp gỡ và những khác biệt. Qua việc so sánh nhằm thấy được điểm chung trong việc phản ánh các vấn đề xã hội của các tác giả truyện nôm bác học đồng thời thấy được điểm nhìn tinh tế và tư duy nghệ thuật sắc sảo của đại thi hào Nguyễn Du trước hiện thực …

2 Cái nghịch lý trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp / Nguyễn Thị Kiều Hương // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 35-41 .- 895.92

Phân tích cái nghịch lý trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy Thiệp quan niệm văn chương là một hành trình sáng tạo vừa có sự “bất chấp” vừa có sự “trả giá” và “đối diện”. Cái nghịch lý tồn tại trong con người, trong đời sống và trong văn học nghệ thuật như một phương diện tất yếu của hiện thực khách quan.

3 Dấu ấn văn hóa biển rong đời sống và tín ngưỡng của người Chăm / Cao Thị Hảo // .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 79-84 .- 395

Tìm hiểu văn hóa biển được thể hiện qua đời sống và tín ngưỡng của người Chăm. Từ đó, chỉ ra những đặc điểm nhân chủng văn hóa của cư dân Chăm và những dóng góp mới của ngôn ngữ Chăm khi phản ánh văn hóa biển.

4 Dấu ấn văn hóa trong tục ngữ dân tộc Dao ở Bắc Kạn / Nguyễn Thị Minh Thư // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 68-72 .- 395

Khám phá những dấu ấn văn hóa tộc người qua việc phân tích các nội dung trong kho tục ngữ mà người Dao Bắc Kạn còn truyền lại cho đến ngày nay.

5 Đọc hiểu ngôn ngữ, hình ảnh trong ca dao Việt Nam / Ngô Thị Thanh Quý // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 18-22 .- 400

Nghiên cứu vấn đề đọc hiểu ngôn ngữ, hình ảnh ca dao Việt Nam. Trên cơ sở định hướng cách thức đọc hiểu tác phẩm trữ tình dân gian tập trung vào các yếu tố như đọc hình thức bên ngoài : thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu để đọc được cảm xúc bên trong của tác phẩm.

6 Giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn của những nhà văn mở đường sau 1975 ở Việt Nam / Nguyễn Thị Bích // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 23-34 .- 895.92

Tìm hiểu, nghiên cứu về giọng điệu trần thuật trong truyện ngắn sau 1975 của các nhà văn mở đường tài ba Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng trong phong trào đổi mới văn học ở Việt Nam.

7 Kiểu nhân vật có số phận bi kịch trong truyện ngắn của Tống Ngọc Hân / Nguyễn Kiến Thọ, Nguyễn Thị Huyền // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 05(579) .- Tr. 49-55 .- 895

Phân tích, lý giải những biểu hiện của kiểu nhân vật có số phận bi, bước đầu nhận diện những đặc trưng trong đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của người dân miền núi, đồng thời gợi mở thông điệp tư tưởng qua trang viết của một tác giả luôn thấu hiểu, đồng cảm với cuộc sống người dân miền núi đang bế tắc, quẩn quanh, khổ đau, bất hạnh như một hệ lụy tất yếu của đói nghèo và lạc hậu.

8 Lỗ Tấn và Sigmund Freud / Lê Huy Tiêu // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 03(577) .- Tr. 82-88 .- 895

Khái quát, phân tích việc tiếp nhận và ảnh hưởng học thuyết của Sigmund Freud đối với Lỗ Tấn. Dẫn chứng cụ thể qua một số ý kiến và sáng tác truyện ngắn của nhà văn.

9 Những ẩn số trên hành trình nghiên cứu của Trần Đình Sử / Cao Kim Lan // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 04(578) .- Tr. 33-48 .- 895

Khảo sát quá trình tiếp nhận lí thuyết và thực hành nghiên cứu ứng dụng trong một số công trình tiêu biểu của Trần Đình Sử để tìm câu trả lời cho những ẩn số đằng sau chặng đường nghiên cứu có nhiều thành tựu của nhà khoa học này.

10 Phạm trù quân thân trong quan niệm thẫm mĩ của Nguyễn Công Trứ / Nguyễn Như Trang // Nghiên cứu văn học .- 2020 .- Số 04(578) .- Tr. 87-94 .- 895

Đề cập đến một số vấn đề cơ bản liên quan đến phạm trù quân thân trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ như: sự trung thành của bề tôi đối với nhà vua; sự quyết tâm đem tài năng và trí lực để phụng sự triều đình, quốc gia dân tộc.