CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
1 Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất imin-thioure / // Dược học .- 2018 .- Số 3 (Số 503 năm 58) .- Tr. 38 - 42 .- 615

Bước đầu cho thấy khả năng kháng nấm tốt đặc biệt trên các chủng Candida thử nghiệm là những vi nấm cơ hội thường làm nặng thêm nhiều bệnh. Điều này mở ra hướng trong nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất có tác dụng kháng Candida góp phần cho công tác phòng chữa bệnh nhiễm nấm nhiễm khuẩn.

2 Nghiên cứu phân lập andrographolid làm chất đối chiếu từ cây xuyên tâm liên ( Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) / Lữ Thị Kim Chi, Huỳnh Tự Thuật, Nguyễn Ngọc Vinh // .- 2018 .- Số 3 (Số 503 năm 58) .- Tr. 49 - 52 .- 615

Trình bày các kết quả chiết xuất, phân lập và thiết lập chất chuẩn andrographolid từ cây xuyên tâm liên góp phần phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc.

3 Phân tích ABC – VEN thuốc sử dụng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017 / Nguyễn Sơn Nam, Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Quỳnh Hoa // Dược học .- 2018 .- Số 3 (Số 503 năm 58) .- Tr. 53 - 56 .- 615

Tư vấn cho Hội đồng Thuốc và điều trị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong quản lý, kiểm soát mua và sử dụng một số chủng loại thuốc tại Bệnh viện.

4 Thành phần hóa học của cặn chiết dicloromethan thân cây nụ đinh ( Luculia pinceana Hook.) / // Dược học .- 2018 .- Số 3 (Số 503 năm 58) .- .- 615

Thông báo kết quả phân lập và khảo sát cấu trúc của 5 hợp chất từ phần thân rễ của loài Luculia pinceana Hook. Mọc ở Việt Nam, cũng như kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào (HepG2) của hỗn hợp các đồng phân E/Z-mappianin E.

5 Các hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất loài ban lá dính ( Hypericum sampsonii Hance ) / // Dược học .- 2018 .- Số 3 (Số 503 năm 58) .- Tr. 67 - 71 .- 615

Trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 3 hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất của loài ban lá dính ở Việt Nam.

6 Về hiện tượng suy luận hình tượng hóa trong cơ chế hình thành ẩn dụ ý niệm / Nguyễn Lai // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 4 (347) .- Tr. 3 - 13 .- 400

Làm sáng tỏ các vấn đề về: Vì sao khái niệm là hạt nhân của ẩn dụ ý niệm chỉ có thể là khái niệm trừu tượng; Vì sao tại đây điều kiện tiên quyết đặt ra cho sự hình thành ẩn dụ ý niệm phải là “ cung cấp các suy luận hình tượng hóa cho khái niệm trừu tượng” theo cách đặt vấn đề của Lakoff.

7 Đặc điểm tên gọi các loài thực vật và văn hóa của người Ê-Đê / Nguyễn Minh Hoạt // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 3 (347) .- Tr. 24 - 32 .- 400

Tìm hiểu tên gọi thực vật tiếng Ê-đê về các phương diện nguồn gốc, cấu tạo, đặc điểm định danh để hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của người Ê-đê qua lớp từ chỉ thực vật.

8 Xây dựng bộ trắc nghiệm đánh giá lời nói Việt: Nghiên cứu định khung / Phạm Thị Bền, Sharynne Mcleod, Lê Thị Thanh Xuân // .- 2018 .- Số 3 (347) .- Tr. 33 - 45 .- 400

Bộ trắc nghiệm đánh giá lời nói Việt ( tên tiếng Anh là The Vietnamese Speech Asessment, VSA) đã được nghiên cứu để xây dựng phục vụ cho nghiên cứu và thực tiễn trị liệu ngữ âm tiếng Việt ở các vùng miền khác nhau của Việt Nam và ở các nước khác trên thế giới. Trình bày một cách khái quát quá trình xây dựng bộ trắc nghiệm ở giai đoạn thứ nhất: Nghiên cứu định khung.

9 Về vị trí của chu tố trong câu ( Khảo sát trên cứ liệu Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan) / Nguyễn Thị Hồng Chuyên // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 3 (347) .- Tr. 70 - 80 .- 400

Tiến hành khảo sát, miêu tả làm rõ một khía cạnh còn ít được chú ý là đặc điểm về vị trí của chu tố trong câu, qua đó, góp phần làm sáng tỏ thêm mặt hình thức của chu tố nhìn từ góc độ lí thuyết kết trị trên cứ liệu tiếng Việt, phục vụ cho việc nghiên cứu và dạy học ngữ pháp.

10 Sự biểu đạt hành động cầu khiến của trẻ thiểu năng ngôn ngữ ( Đặt trong sự so sánh với trẻ bình thường) / Lê Thị Tố Uyên // .- 2018 .- Số 3 (347) .- Tr. 70 - 80 .- 400

Với mục đích thống kê, phân tích hành động cầu khiến ở trẻ thiểu năng ngôn ngữ ( 3-6 tuổi), bài viết tiến hành khảo sát, ghi chép các hành vi giao tiếp và ghi âm lời nói của 6 trẻ thiểu năng ngôn ngữ tại một số cơ sở giáo dục hòa nhập mầm non.