CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Công Nghệ Thông Tin

  • Duyệt theo:
1 Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến một số ngành công nghiệp của Việt Nam / Nguyễn Thắng // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 12(729) .- Tr.14-16 .- 005

Trình bày tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tang đến Việt Nam, nếu Việt Nam biết tận dụng cơ hội và vượt qua được các thách thức thì sẽ có khả năng thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến và sớm trở thành nước công nghiệp hóa.

2 Big data và ứng dụng trong bảo mật thông tin / Lò Thị Phương Nhung, Nguyễn Mai Phương // .- 2020 .- Số 12(729) .- Tr.57-59 .- 005

Nêu vai trò quan trọng của big data trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là cốt lõi để sử dụng, phát triển internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo.

3 Nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 / Hải Hằng // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2020 .- Số 1+2(730+731) .- Tr.24-26 .- 005

Trình bày cuộc phỏng vấn TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới.

4 Phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy // .- 2020 .- Số 1+2(730+731) .- Tr.27-31 .- 005

Phân tích tác động to lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong sự phát triển kinh tế, quân sự và chính trị. Bên cạnh tận dụng những thành tựu phát triển của công nghệ AI và tự động hóa, các nước cần đưa ra những giải pháp phù hợp với tiến trình chuyển đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

5 Một số gợi ý về chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam / Trần ĐứcTrung // .- 2020 .- Số 1+2(730+731) .- Tr.36-38 .- 005

Đề xuất một số nội dung liên quan tới chính sách tài chính nói chung, vốn nói riêng trong hỗ trợ doanh nghiệp KNST.

6 Kinh tế chia sẻ: Thực trạng và giải pháp / Hoàng Văn Cương // .- 2020 .- Số 1+2(730+731) .- Tr.39-41 .- 005

Trình bày khái niệm, vai trò của mô hình kinh tế chia sẻ trong sự phát triển kinh tế số và giải pháp quản lý nhà nước để phát triển mô hình kinh tế này một cách bền vững, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng.

7 Một số xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số hàng đầu trong năm 2020 / Nguyễn Việt Anh // .- 2020 .- Số 1+2(730+731) .- Tr.113-115 .- 005

Cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về những xu hướng công nghệ được dự báo sẽ trở thành tiêu điểm của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong năm 2020.

8 Phần mềm quản lý và công bố dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục / Văn Hùng Vỹ // Môi trường .- 2020 .- Số 3 .- Tr. 41-44 .- 005

Trình bày ứng dụng phần mềm Envisoft trên nền tảng web và phần mềm Envisoft trên nền tảng di động.

9 Dự đoán các mối nguy hiểm về bảo mật cho năm 2020 / // Tự động hóa ngày nay .- 2020 .- Số 229 .- Tr. 6-7 .- 005

Công ty Fortinet chuyên gia về an ninh mạng đưa ra dự toán và phân tích tỉ mỉ về tội phạm mạng đang sử dụng một phương pháp tiếp cận đa mũi nhọn cho các chiến lược tấn công; tội phạm mạng có xu hướng nhắm vào lỗ hỏng từ năm 2007 nhiều hơn là các lỗ hỏng từ năm 2018-2019; sử dụng càng nhiều phương thức tấn công càng tốt,....

10 Thị trường công nghệ in 3D trong năm 2019 và xu hướng phát triển / Lê Văn Thảo // Tự động hóa ngày nay .- 2020 .- Số 227 .- Tr. 40-45 .- 004

Trình bày về thị trường công nghệ in 3D trong năm 2019 và các xu hướng thị trường công nghệ in 3D trong tương lai.