CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Công Nghệ Thông Tin

  • Duyệt theo:
1 Nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử và phân tích ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Amazon / Phạm Thị Chanh // Công thương (Điện tử) .- 2019 .- Số 2 .- Tr. 388-394 .- 381.142

Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng góp phần thay đổi sâu sắc các lĩnh vực của cuộc sống. Nhiều công ty ngành công nghiệp, các mô hình kinh doanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mua sắm, thương mại, sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo vẫn còn tương đối hạn chế và cần sự can thiệp của con người khá nhiều. Trong khi đó, thương mại điện tử đang làm thay đổi cục diện trong ngành Bán lẻ. Dự báo đến năm 2020, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một trong năm ưu tiêu hàng đầu của hơn 20% giám đốc công nghệ thông tin từ các công ty lớn trên toàn cầu. Nghiên cứu này muốn đóng góp vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử nhằm thay đổi cục diện của thương mại điện tử theo rất nhiều cách khác nhau.

2 Hiểu đúng về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 / Trương Nam Hải // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 8(725) .- Tr.8-10 .- 005

Phân tích rõ nội hàm công nghệ của CMCN 4.0 và cách thức vận hành của nó giúp chúng ta có những định hướng phát triển và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống.

3 Nền kinh tế số của Việt Nam: kịch bản phát triển và hành động cụ thể / Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Cẩm Nhung // .- 2019 .- Số 8(725) .- Tr.11-15 .- 004

Phân tích nền kinh tế số Việt Nam cho đến năm 2045: kịch bản truyền thống, kịch bản chuyển đổi số, kịch bản xuât khẩu số, kịch bản tiêu dùng số. Các kịch bản này được Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) cùng với Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Úc (CSIRO) xây dựng với một lộ trình và danh sách các hành động cụ thể. Tìm ra con đường phù hợp nhất để đầu tư liên tục cho phát triển nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên, cũng như thiết lập trình tự phát triển đúng sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và lợi nhuận tối đa cho Nhà nước để tiếp tục đầu tư.

4 Số hóa sản xuất – Yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong CMCN 4.0 / Kiều Nguyễn Việt Hà // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 8(725) .- Tr.16-17 .- 006

Trình bày việc sản xuất thông minh, hay số hóa quy trình sản xuất là sự phát triển tất yếu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển. Việc ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) nhằm tự động hóa sản xuất sẽ tạo nên một hệ thống sản xuất thông minh, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời tiết kiệm nhân công và năng lượng, tăng khả năng cạnh tranh.

5 Công nghệ trí tuệ nhân tạo: Thời cơ lớn của Việt Nam / // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 9(726) .- Tr.8-11 .- 006

Phân tích công nghệ trí tuệ nhân tạo: thời cơ lớn của Việt Nam. Sự kiện đề cao tính kết nối trong cộng đồng AI, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI trong các ngành kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời khơi gợi tình yêu khoa học, đặc biệt là AI trong giới trẻ.

6 Đổi mới giáo dục đại học trong thời đại CMCN 4.0 / Nguyễn Đình Đức // .- 2019 .- Số 9(726) .- Tr.16-18 .- 005

Trình bày những biến động mạnh mẽ, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo (đặc biệt là giáo dục đại học) trong CMCN 4.0 là phải đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang trí kiến thức cho người học sang nền giáo dục giúp phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo.

7 Quản trị thương hiệu trong thời đại CMCN 4.0 từ góc độ sở hữu trí tuệ / Hà Nguyệt Thu // .- 2019 .- Số 9(726) .- Tr.19-22 .- 005

Phân tích những tác động của CMCN 4.0 tới hoạt động QTTH, trên cơ sở đó đưa ra một số lưu ý cho các doanh nghiệp khi thực hiện việc QTTH trong bối cảnh CMCN 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

8 Giải pháp thu nhập dữ liệu, điều khiển và bảo trì, bảo dưỡng trên cơ sở Cloud / Trương Đình Châu // Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 223 .- Tr. 31-35 .- 005

Giới thiệu đến bạn đọc một cái nhìn tổng quan vừa chi tiết về thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển quá trình của nhà máy từ xa bằng tin nhắn SMS truyền thống. Đồng thời, nêu ra giải pháp thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển quá trình của nhà máy từ xa thông qua mạng di động 2G/3G/4G và VPS.

9 Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt - Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy / Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Minh Hải // Thông tin và Truyền thông - Công trình Nghiên cứu .- 2018 .- Số 39 .- Tr. 9-16 .- 004

Trình bày việc xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Việt-Anh trong lĩnh vực du lịch và cải thiện một công cụ gióng hàng ở mức câu đã có cho văn bản song ngữ Việt-Anh, đạt được độ chính xác trên 90% cho các tập dữ liệu có sẵn.

10 Công nghệ in 3D góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trong y tế như thế nào? / Lê Văn Thảo // Tự động hóa ngày nay .- 2019 .- Số 218 .- Tr.10-12 .- 610

Trình bày các ứng dụng chủ yếu của công nghệ in 3D trong lĩnh vực y tế. Cùng với ngành Công nghiệp hàng không vũ trụ và Công nghiệp Chế tạo ô tô, Y tế là một trong những ngành có hàm lượng ứng dụng công nghệ in 3D nhiều nhất hiện nay. Các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chỉnh hình và các nha sĩ,… đã và đang ứng dụng các công nghệ in 3D. Các mô hình phẫu thuật và hỗ trợ trực quan – thu được sau khi số hóa và/hoặc thiết kế 3D, ngày càng được sử dụng trong các bệnh viện và trường đại học y khoa trên thế giới.