Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Nha khoa cơ sở : tập 3 : chẩn đoán hình ảnh

Tác giả: TS. Trần Ngọc Thành,...[et.al]

Bài 1: Các nguyên lý cơ bản của chẩn đoán hình ảnh và ứng dụng trong răng hàm mặt; Bài 2: Các kĩ thuật chụp phim trong miệng; Bài 3: Đọc phim trong miệng, các hình ảnh bình thường và tổn thương thường gặp; Bài 4: Các kĩ thuật chụp phim ngoài miệng; Bài 5: Đọc phim ngoài miệng và các tổn thương thường gặp; Bài 6: Chụp răng toàn cảnh.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.JPG

Nha chu học : tập 1

Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Bích Vân, ThS. BS. Hà Thị Bảo Đan,...[et.al]

Chương I: Giải phẫu học nha chu; Chương II: Nước bọt - Dịch nướu; Chương III: Dịch tễ học bệnh nha chu; Chương IV: Mảng bám - Vôi răng; Chương V: Vi khuẩn học trong bệnh nha chu; Chương VI: Bệnh căn và bệnh sinh bệnh nha chu; Chương VII: Phân loại bệnh nha chu; Chương VIII: Bệnh nha chu và bệnh toàn thân; Chương IX: Bệnh nướu; Chương X: Viêm nha chu; Chương XI: Mức độ trầm trọng bệnh viêm nha chu; Chương XII: Đáp ứng miễn dịch trong bệnh nha chu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Nha khoa cơ sở : tập 1 : nha khoa mô phỏng, thuốc và vật liệu nha khoa

Tác giả: TS. Trần Ngọc Thành,...[et.al]

Chương I: Nha khoa mô phỏng; Chương II: Thuốc và vật liệu dùng trong nha khoa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Phẫu thuật miệng : tập 1 : gây tê - nhổ răng

Tác giả: TS.BS. Lê Đức Lánh,...[et.al]

Hệ thống, cung cấp và cập nhật các kiến thức tổng hợp cho việc thực hành và điều trị Răng Hàm Mặt: Chương I. Vô trùng; Chương II. Gây tê; Chương III. Nhổ răng; Chương IV. Nhổ răng cho những bệnh nhân đặc biệt

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

General parasitology: 2nd edition

Tác giả: Cheng, Thomas C.

Table of contents: 1 - Parasitism and symbiosis 2 - The microenvironment and the phases of parasitism 3 - Immunity to parasites 4 - Introduction to the parasitic protozoa 5 - Sarcodina and opalinata: the amoebae and opalinids 6 - Apicomplexa, microspora, ascetospora, and myxozoa 7 - Ciliophora: the ciliates 8 - Introduction to the symbiotic flatworms 9 - Monogenea: the monogenetic trematodes 10 - Digenea: the digenetic trematodes 11 - Cestoidea: the tapeworms cestodaria: the unsegmented tapeworms 12 - Eucestoda: the true tapeworms 13 - Acanthocephala: the spiny-headed worms 14 - Nemata: the roundworms adenophorean nematodes 15 - Secernentean nematodes physiology and biochemistry of nematodes 16 - Introduction to the parasitic arthropods 17 - The mites 18 - Introduction to the parasitic insects 19 - Diptera: the flies, gnats, and mosquitoes 20 - Hemiptera: the true bugs hymenoptera: the wasps coleoptera: the beetles strepsiptera: the twisted-wing 21 - Other zooparasites

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 1