Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Sách giáo khoa Nhi khoa (Textbook of Pediatrics)

Tác giả: Nguyễn Công Khanh,...[et.al]

Sách bao gồm hầu hết các lĩnh vực chuyên sâu trong nhi khoa cơ bản và nhi khoa bệnh lý, được phân ra 22 phần, có 64 chương.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Nội dung cơ bản của động kinh

Tác giả: GS. Hoàng Bảo Châu

Gồm các chủ đề: Người và giới tự nhiên, âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc, khí huyệt, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế sinh bệnh, biện chứng, chẩn pháp, luận trị, bệnh chứng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bệnh trầm cảm cơ thể trong thực hành chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc

Tác giả: PGS. TS. Trần Hữu Bình

Trình bày lịch sử nghiên cứu, quan niệm về bệnh trầm cảm cơ thể. Quan điểm tâm thần - cơ thể trong bệnh trầm cảm cơ thể. Những khó khăn trong nhận biết bệnh trầm cảm cơ thể, biểu hiện lâm sàng và phân loại, chẩn đoán, bệnh nguyên, bệnh sinh và điều trị bệnh trầm cảm cơ thể.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Thực hành phục hình răng tháo lắp bán hàm (Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt)

Tác giả: BSCK II. Trần Thiên Lộc,...[et.al]

Trình bày những kiến thức tổng hợp từ cơ bản đến chuyên sâu trong khoa phục hình răng với nhiều loại răng và nhiều kỹ thuật khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

Sản phụ khoa y học cổ truyền

Tác giả: GS. Trần Thúy,...[et.al]

Giới thiệu một số quan niệm và trị pháp của Hải Thượng Lãn Ông về bệnh sản phụ khoa. Đặc điểm về lý luận sản phụ khoa y học cổ truyền. Điều trị một số bệnh phụ khoa thường gặp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5