CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Điện tử - Viễn Thông

  • Duyệt theo:
1 Nghiên cứu tích hợp hệ thống INS/GPS với dữ liệu đo GPS_RTK sử dụng trạm tham chiếu ảo (VRS) nâng cao độ chính xác trong công tác định vị điểm / Đỗ Văn Dương, Lê Anh Cường // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 22 (324) .- Tr. 36 - 38 .- 621

Nghiên cứu các phương pháp tích hợp hệ thống INS/GPS hiện nay trên thế giới, thực nghiệm và xử lý số liệu hệ thống theo các phương pháp tích hợp, kết quả sau đó sẽ được phân tích và so sánh để đưa ra lựa chọn tích hợp tối ưu hệ thống INS/GPS nâng cao độ chính xác trong định vị điểm.

2 Trạng thái cách điện của máy biến thế vận hành, phương pháp phòng ngừa và tiêu chuẩn làm việc cho phép / Hoàng Đình Sáng // Công thương (Điện tử) .- 2019 .- Số 11 .- Tr. 313-318 .- 621

Máy biến áp là một phần quan trọng trong hệ thống điện lưới Quốc gia cho dù đó là cấp điện áp nào trong các cấp điện áp 500kV, 220kV, 110kV, 35kV, 22kV.../MBA là phần cốt lõi của trạm, trong đó dầu trong máy cũng đóng một phần quan trọng không thể thiếu.

3 Nghiên cứu quá trình nạp và nén của động cơ diesel buồng cháy thống nhất bằng phần mềm Ansys-ICE / Lê Việt Hùng, Đỗ Văn Dũng, Phạm Văn Giang // Giao thông vận tải .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 101-105 .- 621

Trình bày nghiêm cứu mô phỏng quá trình nạp và nén của động cơ diesel RV 165-2 sử dụng buồng cháy thống nhất. Mô hình số hóa 3D dòng khí nạp thải và buồng cháy được xây dựng bằng phần mềm Rapid-Form và quá trình mô phỏng ở tốc độ 1600 v/ph và 2200 v/ph được thực hiện bằng phần mềm Ansys-ICE. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của tốc độ động cơ đến phân bố vận tốc, nhiệt độ dòng khí nạp bên trong xi-lanh động cơ trong quá trình nạp và nén. Kết quả này là cơ sở quan trọng cho quá trình thiết kế cải tiến đường nạp và buồng cháy của động cơ RV 165-2.

4 Thiết kế thiệt bị đo và giám sát điện năng tích hợp mạng thông tin di động GSM / Nguyễn Khắc Khiêm // Giao thông vận tải .- 2019 .- Số 4 .- Tr. 127-131 .- 621

Phân tích đánh giá các phương pháp đo công suất điện năng tiêu thụ, từ đó thiết kế phần cứng thiết bị đo điện năng được tích hợp với mạng thông tin di động GSM. Thiết bị được thử nghiệm với nhiều tải khác nhau với thời gian thử nghiệm là 6 phút, trong thời gian này thiết bị hiển thị đúng các giá trị cần đo. Dữ liệu được lưu trữ theo đúng thời gian thực và chuyển đổi thành giá tiền, kết nối truyền thông và xuất hóa đơn qua máy tính. Thiết bị đã đáp ứng được các tiêu chí đề ra của hệ thống trong thực tế.

5 Xử lý số liệu hệ thống tích hợp INS/GPS bằng các thuật toán ước lượng trơn / Đỗ, Văn Dương // Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 20 .- Tr. 50-54 .- 621

Trình bày các nội dung nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các thuật toán ước lượng trơn được ứng dụng trong xử lý số liệu hệ thống tích hợp INS/GPS. Thực nghiệm thuật toán ước lượng trơn với số liệu thu nhận từ hệ thống INS/GPS trong trường hợp ngắt tín hiệu GPS trong khoảng 30 giây và 60 giây. Kết quả xử lý số liệu hệ thống sau đó sẽ được so sánh với kết quả gốc đo GPS-RTK, từ đó phân tích và so sánh để đưa ra lựa chọn tốt nhất trong công tác xử lý số liệu tích hợp INS/GPS.

6 Ứng dụng nghịch lưu áp đa thức trong truyền động điện tự động / Ngô Văn Quang Bình // Tự động hóa ngày nay .- 2011 .- Số 124 .- Tr. 14-16 .- 621

Trình bày kết quả nghiên cứu và xây dựng thuật toán cho phương pháp điều chế vectơ không gian cho bộ nghịch lưu áp 3 mức cấu trúc đi ốp kẹp. Trên cơ sở đó xây dựng cấu trúc theo phương pháp điều khiển vectơ tựa theo từ thông rotor cho động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc.

7 Tự động hoá phân phối điện và theo dõi chất lượng điện vào lưới điện thông minh / Tuấn Dương // Điện & Đời sống (Điện tử) .- 2013 .- Số 168 .- Tr. 32-35 .- 621

Trình bày một số vấn đề liên quan tới tự động hoá phân phối điện và theo dõi chất lượng điện vào lưới điện thông minh.

8 Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng - Energy hub / Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung, Hà Thanh Tùng // Khoa học và Công nghệ .- 2017 .- Số 6 .- Tr. 139-144 .- 621.042

Tính toán vận hành tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng - Energy hub với mục tiêu làm giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng năng lượng. Kết quả tính toán cho thấy mô hình được đề xuất và bài toán tối ưu đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng cho người sử dụng và là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy trong việc quản lý, vận hành tối ưu hệ thống năng lượng.

9 Design & fabrication of MATLAB based solar powered CNC machine / Syed Hassaan Ahmed, Nauman Razzaq, Zaman Malik // IEEE .- 2017 .- P. 265-268 .- 621

A CNC (Computer Numerically Control) machine is a numerical control machine with the additional component of an on board PC. The PC is alluded to as the machine control unit (MCU). A novel mathematical model for the machine tool feed derive system has been devised on MATLAB. A hardware model of solar powered three axes CNC machine is designed and fabricated which uses the input from the MATLAB. CNC machine model is designed using AUTOCAD and motor driving circuit is simulated and tested using PROTEOUS. AURDUINO UNO works as a controller to move the stepper motorsin x-, y- and z- axis. Before manufacturing of CNC machine. All image processing algorithms were designed and developed using MATLAB.

10 Spiking neural network model MATLAB implementation based on Izhikevich mathematical model for control systems / Konstantin S. Sayarkin, Alexey V. Popov // .- 2018 .- P. 979-982 .- 621

In article results of spiking neural network model realization on based on Izhikevich mathematical model in MATLAB environment are considered. It is known that complited mathematical model of a biological nervous cell from the point of view of display of its functionality is the model of Nobel laureates Hodzhkin and Huxley. However, it contains a large number of the differential equations that does it of little use for hardware or program realization. Especially at creation of big scale artificial neural networks. Izhikevich's model is less exacting to computing resources and at the same time rather precisely realizes functionality of biological neuron. A specific question is the problem of discrete hardware realization of this model.