CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Kiến Trúc

  • Duyệt theo:
1 Thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc / Trương Ngọc Quỳnh Châu // Xây dựng .- 2019 .- Số 08 .- Tr. 238-244 .- 624

Tổng quan về thực tế ảo và thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc tại Việt Nam. Cơ sở khoa học ứng dụng thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc. Đề xuất vận dụng thực tế ảo trong thiết kế kiến trúc ở Việt Nam.

2 Thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị / ThS. Đặng Trần Hiếu // Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 14 (316) .- Tr. 31 – 33 .- 720

Ghi lại một số ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu Quốc hội xung quanh nôi dung về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

4 Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng / Lê Minh Sơn // Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 51-56 .- 720

Nghiên cứu khảo sát các công trình kiến trúc công sở trên địa bàn các quận huyện của thành phố Đà Nẵng, sau đó tiến hành phân loại và đánh giá các công trình này ở phương diện thẩm mỹ kiến trúc, cuối cùng đưa ra nhận định xu hướng thiết kế kiến trúc công sở nào cần được phát huy và xu hướng nào nên hạn chế.

5 Bài học kinh nghiệm quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội / PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. KTS. Lê Hoàng Phương // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 36-40 .- 720

Trình bày bối cảnh hình thành các đô thị vệ tinh Thủ đô Hà Nội. Định hướng phát triển đối với đô thị trung tâm, đối với các đô thị vệ tinh Hà Nội. Phát triển hạ tầng khung kết nối đô thị vệ tinh Hà Nội. Bài học kinh nghiệm cho phát triển đô thị vệ tinh.

6 Liên kết giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh phục vụ phát triển bền vững thành phố Hà Nội / TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng, ThS. Nguyễn Ngọc Tiệp // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 42-47 .- 720

Trình bày thực trạng phát triển đô thị trung tâm của Hà Nội. Vai trò của đô thị vệ tinh trong tổng thể định hướng phát triển của Hà Nội. Những khó khăn, bất cập đối với việc phát triển đô thị vệ tinh để đạt được các mục tiêu phát triển vền vững toàn thành phố. Những định hướng giải pháp để phát triển đô thị vệ tinh nhằm giảm tải áp lực cho đô thị trung tâm Hà Nội trong thời gian tới.

7 Tổ chức lại không gian đô thị cho sự ra đời và vận hành của các thành phố vệ tinh ở TP. Hồ Chí Minh / PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 48-51 .- 720

Bài viết tập trung làm rõ hai điều: Thứ nhất, tại sao TP. HCM không ra đời các thành phố vệ tinh cho dù đã có ý định hình thành từ rất lâu. Thứ hai, là tổ chức lại không gian hành chính theo mô hình tỉnh và vùng đô thị để đảm bảo cho ra đời đô thị vệ tinh, cũng như các đơn vị hành chính thứ bậc trong đô thị.

8 Tái cấu trúc mối quan hệ vùng và tạo sức hút: tìm hiểu hai điểm chính trong quy hoạch trung tâm phụ trợ của Bắc Kinh / Liangwei Ma, Kai He, Ya Gao // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 56-63 .- 720

Phân tích ngắn gọn quy trình lập quy hoạch khu đô thị mới của Bắc Kinh và đặc biệt giới thiệu về sự phát triển và quy hoạch của trung tâm phụ trợ trong thành phố với hy vọng mang đến sự tham khảo cho các thành phố khác.

9 Liên kết một thành phố vệ tinh với chuỗi giá trị toàn cầu – kinh nghiệm của Incheon, Hàn Quốc / SukJin Yoon // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 64-69 .- 720

Đánh giá chiến lược đặc khu kinh tế Incheon, tập trung vào các khía cạnh về FDI và GVC. Mô tả các đặc trưng của Incheon với vai trò là một thành phố vệ tinh. Mô tả chiến lược IFEZ và sự vận hành của nó. Đánh giá chiến lược IFEZ với GVC và quan điểm nâng cấp công nghiệp địa phương. Tổng kết nhứng phát kiến và đề xuất chương trình nghiên cứu tiếp theo.

10 Quy hoạch đô thị cực lớn – Một số bài học từ kinh nghiệm của thành phố Bangkok – Thái Lan / TS. KTS. Hoàng Ngọc Lan, ThS. KTS. Lê Thị Bích Nọc // Quy hoạch xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 70-77 .- 720

Xem xét các giải pháp quy hoạch của thành phố Bangkok qua từng thời kỳ phát triển để tìm ra những điểm tương đồng, những bài học kinh nghiệm cho việc định hướng phát triển một đô thị cực lớn. Các giai đoạn quy hoạch của thành phố Bangkok sẽ được trình bày từ bối cảnh dẫn đến các giải pháp quy hoạch thông qua đồ án để rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các bất cập và đón đầu các cơ hội do sự tăng trưởng nhanh chóng của TP. HCM, góp phần cho công tác điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM sắp tới của chính quyền thành phố.