CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Xây Dựng

  • Duyệt theo:
1 Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bu lông chịu uốn-cắt / Trịnh Văn Thao, Lê Anh Tuấn // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 143-151 .- 624

Mô phỏng và thực nghiệm ứng xử của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bulông chịu uốn cắt đồng thời và kiến nghị tỷ lệ kích thước hợp lý cho đường kính bulông, mặt bích và ống thép.

2 Tính toán tĩnh vòm đặc hai khớp theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss / Nguyễn Vũ Thiêm, Phạm Văn Trung // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 152-156 .- 624

Trình bày một cách tính toán hệ kết cấu vòm chịu tác dụng tỉnh theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS TSKH Hà Huy Cương đề xuất và được nhiều học trò của ông áp dụng thành công trong các nghiên cứu tính toán kết cấu công trình.

3 Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lửa đến bê tông và sự phá hoại của cột bê tông cốt thép / Ngô Tấn Sang, Cao Văn Vui // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 162-166 .- 624

Trình bày nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lửa đến bê tông và sự phá hoại của bê tông cốt thép. Chương trình thí nghiệm được thực hiện trên 30 mẫu cột bê tông cốt thép có kích thước 150x150x300 mm. Các mẫu cột được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm có 6 cột với thời gian đốt của mỗi nhóm lần lượt là 0, 30, 45, 60 và 75 phút.

4 Tham số ảnh hưởng đến dự báo tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn trong môi trường biển / Đặng Vũ Hiệp // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 167-171 .- 624

Làm rõ ảnh hưởng của tham số đầu vào đến thiết kế tuổi thọ của các kết cấu bê tông cốt thép dựa trên các mô hình của Bazant, Liang, Clear và Liu. Các tham số nghiên cứu là chiều dày lớp bê tông bảo vệ, tỷ lệ ăn mòn, độ tăng đường kính thanh thép dọc, hàm lượng ngưỡng clorua và hàm lượng clorua trên bề mặt.

5 Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng / Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Quốc // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 172-176 .- 624

Phân tích ảnh hưởng của thành phần kích động đến phản ứng kết cấu. Những kết quả nghiên cứu sẽ được mô phỏng bằng việc phân tích động lực học một ngôi nhà 9 tầng bằng thép gắn gối DFP chịu động đất xét đến cả ba thành phần X, Y và thành phần đứng.

6 Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy làm cốt liệu trong sản xuất gạch bê tông / Hoàng Vĩnh Long // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 177-179 .- 624

Trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng xỉ đáy Cẩm Phả, thay thế đá mạt (theo khối lượng) với hàm lượng là 25%, 50%, 75%, 100% để chế tạo gạch bê tông. Kết quả cho thấy với hàm lượng xỉ thay thế 25%, 50%, 75% gạch bê tông tương ứng có thể đạt mac M20, M15, M5 theo TCVN 6477:2016. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng cho các nhà máy sản xuất gạch bê tông góp phần xử lý phế thải tro xỉ nhiệt điện.

7 Xây dựng hệ tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng thiết kế kết cấu nhà công nghiệp bằng thép / Nguyễn Ngọc Linh // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 180-187 .- 624

Việc đưa ra phương pháp đánh giá chất lượng thiết kế và xây dựng một hệ thống tiêu chí nhằm đánh giá, lựa chọn các giải pháp thiết kế sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, chi phí và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. Các giải pháp kết cấu công trình thép nói chung và kết cấu nhà công nghiệp nói riêng cần phải thõa mãn đồng thời hai tiêu chí về sử dụng và kinh tế. Dựa vào kết quả khảo sát và phân tích dữ liệu, nghiên cứu đã xây dựng được hệ tiêu chí bao gồm 25 tiêu chí có ảnh hưởng tới chất lượng thiết kế. Với sự hỗ trợ của phương pháp AHP – Analytical Hierarchy Process, nghiên cứu đã xác định rõ mức độ ưu tiên giữa các tiêu chí đối với chất lượng trong khâu thiết kế nhằm giúp cho các đơn vị thực hiện lựa chọn, phân tích dự án có cái nhìn tổng quan ban đầu khi kiểm soát vấn đề chất lượng của dự án.

8 Nghiên cứu thực nghiệm dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép bị cháy gia cường FRP / Võ Hoàng Trí, Cao Văn Vui // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 193-198 .- 624

Trình bày một nghiên cứu thực nghiệm gia cường FRP cho cột BTCT bị cháy. Thí nghiệm được thực hiện cho 30 mẫu cột BTCT có kích thước 150x150x300 mm. Số mẫu này được chia làm 5 nhóm, trong đó có 4 nhóm được thí nghiệm cháy lần lượt 30, 45, 60, 75 phút và một nhóm không thí nghiệm cháy làm nhóm đối chứng. Mẫu sau khi bị cháy được gia cường bằng 2 lớp và 3 lớp FRP. Sau đó, tất cả các mẫu tiến hành thí nghiệm nén dọc trục. Chi tiết chương trình thí nghiệm được trình bày trong bài báo này.

9 Áp dụng mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông trong mô phỏng số / Lê Minh Hoàng, Lưu Thanh Bình, Ngô Hữu Cường // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 199-206 .- 624

Giới thiệu việc áp dụng một mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông với việc thiết lập quan hệ ứng suất – biến dạng ở hai trạng thái chịu nén và kéo phụ thuộc vào cách chia lưới phần tử và chiều dày đặc trưng vết nứt...

10 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng lên phát sinh khối lượng (VO) trong các dự án xây dựng ở Việt Nam / Trần Nguyễn Nhật Nam, Đỗ Tiến Sỹ // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 207-211 .- 624

Nghiên cứu này nhằm xác định nguyên nhân của các phát sinh có thể giúp hạn chế vấn đề một cách hiệu quả đồng thời cải thiện hiệu suất của dự án. Thông qua phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố EFA, nghiên cứu đã chỉ ra 19 nhân tố ảnh hưởng đến phát sinh khối lượng, được chia thành 5 nhóm liên quan đến: quản lý, thiết kế, thi công, nhận thức và các nhân tố khác. Dữ liệu được thu thập từ bảng khảo sát và tham khảo các nghiên cứu khác.