CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay tín dụng bằng con đường Tòa án – thực tiễn tại Đà Nẵng
 • Tác giả: Huỳnh Thị Phương Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Lệ Quyên |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức chung và pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay tín dụng bằng con đường Tòa án; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay tín dụng tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Đề xuất kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay tín dụng từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng.

Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh BĐS ở Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà |
 • Giảng viên hướng dẫn: Trần Võ Như Ý |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Những vấn đề cơ bản và pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam; Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam.

Thực trạng và thực tiễn pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi Cục Thuế Quận Thanh Khê Thành Phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Đặng Thị Bảo Xuyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thuận |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Nhận thức và pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng và một số đề xuất.

Pháp luật về bảo vệ môi trường qua thực tiễn thực hiện tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn
 • Tác giả: Võ Thị Hồng Vân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Tâm |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về khu công nghiệp và pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp; Chương 2. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn và giải pháp hoàn thiện.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Thị Thanh Diệu |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Phúc |
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Chương 1: Những vấn dề chung và pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân; Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.