CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Ngọc
 • Tác giả: Nguyễn Võ Trung Hiếu |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp; Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Ngọc; Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ Ngọc.

Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An
 • Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hiếu |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Tôn Thất Viên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về công tác quản lý thuế của cơ quan thuế; Thưc trạng công tác quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An; Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại Cục Thuế tỉnh Long An.

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An
 • Tác giả: Phan Thúy Hằng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên trong ngân hàng;Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Long An; Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An.

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty TNHH Quảng cáo & sự kiện ÁNh Thịnh Minh
 • Tác giả: Nguyễn Trần Anh Sang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lí luận về marketing mix; Thực trạng công tác xây dựng hệ thống marketing mix tại Công ty TNHH Quảng cáo & sự kiện ÁNh Thịnh Minh; Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty TNHH Quảng cáo & sự kiện ÁNh Thịnh Minh.

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Cơ điện thời đại số
 • Tác giả: Huỳnh Thanh Tài |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh marketing

Cơ sở lý luận về hoạt động chăm sóc khách hàng; Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Cơ Điện; Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Cơ điện thời đại số.