CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua rau sạch của người tiêu dùng tại tỉnh Quảng Nam
 • Tác giả: Trần Quốc Hùng |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Bùi Đức Hùng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1 - Cơ sở lý thuyết; Chương 2 – Tổng quan thị trường rau sạch; Chương 3 – Thu thập và xử lý dữ liệu; Chương 4 - Kết quả nghiên cứu; Chương 5 - Kết luận và hàm ý quản trị.

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Lâm Kiên Giang
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS.Hoàng Ngọc Tiến |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác chăm sóc khách hàng của ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Agribank chi nhánh Mỹ Lâm, Kiên Giang; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Agribank chi nhánh Mỹ Lâm, Kiên Giang.

Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải Quan Tỉnh Kiên Giang
 • Tác giả: Dương Thị Như Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Phú |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức; Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải Quan Tỉnh Kiên Giang; Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải Quan Tỉnh Kiên Giang.

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng
 • Tác giả: Lê Minh Tuấn |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Nhàn |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong tổ chức; Chương 2: Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng; Chương 3: Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng.

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Nam
 • Tác giả: Trần Lê Quốc Trung |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hùng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng công tác phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Nam; Chương 3: Giải phát phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Nam.