CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ tiệc tại khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Nguyễn Bảo Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hồ Sử Minh Tài |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1: Cơ sở lý thuyết; Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ tiệc của Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng; Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ tiệc tại khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân thuộc Sofia Suite Hotel Danang
 • Tác giả: Dương Thị Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Thị Thúy Hải |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân; Chương 2: Thực trạng về chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sofia Suite Hotel Đà Nẵng; Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân khách sạn Sofia Suite Danang.

Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn Nhật Minh
 • Tác giả: Trần Thị Nguyệt Hà |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Cao Thị Cẩm Hương |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn; Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn Nhật Minh giai đoạn 2016 – 2018; Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn Nhật Minh; Phần kết luận và kiến nghị.

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ lưu trú tại khách sạn Boutique thuộc Cocobay – Đà nẵng
 • Tác giả: Ngô Thị Diễm Hồng |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thái Phượng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1: Cơ sở lý thuyết – mô hình nghiên cứu; Chương 2: Giới thiệu khách sạn boutique và thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu; Chương 4: Kết luận và kiến nghị.

Nâng cao chất lượng phục vụ bàn tại bộ phận nhà hàng của Naman retreat resort
 • Tác giả: Phạm Thị Nguyên Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Thủy |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Chương 1: Cơ sở lý luận chung; Chương 2: Thực trạng về chất lượng phục vụ bàn tại nhà hàng của Naman Retreat Resort; Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bàn tại nhà hàng của Naman Retreat Resort.