CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bộ phận Lễ tân tại Khách sạn Sea Front - Đà Nẵng
 • Tác giả: Tân Thị Minh Nguyệt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về khách sạn & đội ngũ lao động; Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động tại Bộ phận Lễ tân tại Khách sạn Sea Front - Đà Nẵng; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bộ phận Lễ tân tại Khách sạn Sea Front - Đà Nẵng.

Hoàn thiện quy trình phục vụ tại Bộ phận Buồng của khách sạn White Snow
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Uyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Gia |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận; Tình hình kinh doanh khách sạn và thực trạng quy trình phục vụ tại Bộ phận Buồng của khách sạn White Snow; Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ tại Bộ phận Buồng của khách sạn White Snow.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bộ phận Lễ tân - Khách sạn Sông Công Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Phan Ngọc Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Gia |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Nhà hàng

Cơ sở lý luận; Thực trạng hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực tại Bộ phận Lễ tân - Khách sạn Sông Công Đà Nẵng; Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bộ phận Lễ tân - Khách sạn Sông Công Đà Nẵng.

Phân tích chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân thông qua sự đánh giá của du khách Hàn Quốc, Nhật Bản tại Fusion Maia Đà Nẵng
 • Tác giả: Trần Thị Trúc Duyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Mỹ Linh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tại Bộ phận lễ tân và đặc điểm của du khách Hàn Quốc, Nhật Bản; Thực trạng chất lượng dịch vụ tại Bộ phận lễ tân tại Fusion Maia Đà Nẵng; Giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Little Hoi an Beach Boutique Hotel & SPA
 • Tác giả: Phạm Phú Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Ôn Thị Quỳnh Trang |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn

Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tại Bộ phận Tiền sảnh; Thực trạng chất lượng dịch vụ tại Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Little Hoi an Beach Boutique Hotel & SPA; Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Little Hoi an Beach Boutique Hotel & SPA.