CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Khoa Dược

  • Duyệt theo:
2 Tổng quan hệ thống về các hợp chất tự nhiên có hoạt tính ức chế lipase tuỵ / Trương Văn Đạt, Ngô Thanh Nhân, Võ Linh Tử // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 3-10 .- 615

Đánh giá và phân tích tổng quan về khả năng kháng hoạt tính lipase tuyến tuỵ của các dẫn xuất flavonoid từ thiên nhiên với khung cấu trúc chalcon, flavan-3-ol(catechin), flavanon, flavon, flavonol và các alkaloid với khung cấu trúc base purin (xanthin) làm tiền đề cho các thử nghiệm thiết kế phân tử thuốc điều trị béo phì trong tương lai.

3 Tổng hợp dimesna (dinatri 2-(3-sulfonatoethyldisulfanyl) ethansulfonat) sử dụng hydroperoxid / Nguyễn Văn Hải, Đào Nguyệt Sương Huyền // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 22-25, 31 .- 615

Trình bày phương pháp tổng hợp dimesna (dinatri 2-(3-sulfonatoethyldisulfanyl) ethansulfonat) sử dụng hydroperoxid của tác giả Masayuki Kirihara và CS.

5 Nghiên cứu phân lập và phân tích định lượng luteolin-7-O-β-D-glucuronid trong dược liệu bồ công anh Việt Nam (Lactuca indica L.) / Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Đình Quân, Trịnh Nam Trung // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 32-37 .- 615

Công bố một thành phần hoá học được phân lập từ phần trên mặt đất cây bồ công anh và phương pháp định lượng hợp chất này bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

7 Đánh giá khả năng gắn kết in silico của các hợp chất trong quả ớt trên các thu thể có tác dụng kháng viêm và giảm đau do viêm / Nguyễn Thuỵ Việt Phương, Nguyễn Quan Như Hảo // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 60-64 .- 615

Khảo sát quá trình gắn kết phân tử của từng hợp chất trong quả ớt với đích tác động liên quan đến kháng viêm và giảm đau do viêm. Phân tích tương tác của các chất và protein mục tiêu cùng với năng lượng gắn kết để đánh giá khả năng gắn kết của các hợp chất.

8 Hợp chất triterpen và tác dụng sinh học từ lá cây sum hải nam (Adinandra hainanensis Hayata.) / Vũ Thị Kim Oanh, Phạm Thị Lan Phượng, Đinh Ngọc Thức // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 65-68 .- 615

Trình bày kết quả nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc của 4 hợp chất uvaol, ursolic acid, 3β-hydroxy-urs-11-en-13β,28-olid và betulinic acid từ lá loài A. hsinanensis.

9 Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metformin hydroclorid và vildagliptin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao / Phan Thanh Dũng, Lưu Hoàng Long, Hoàng Anh Việt // Dược học .- 2019 .- Số 11 (số 523 năm 59) .- Tr. 69-73 .- 615

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời metformin hydroclorid và vildagliptin trong chế phẩm viên bao phim phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dải diot quang dùng cho việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm nghiên cứu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam.