CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
11 Áp dụng mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông trong mô phỏng số / Lê Minh Hoàng, Lưu Thanh Bình, Ngô Hữu Cường // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 199-206 .- 624

Giới thiệu việc áp dụng một mô hình ứng xử phi tuyến của vật liệu bê tông với việc thiết lập quan hệ ứng suất – biến dạng ở hai trạng thái chịu nén và kéo phụ thuộc vào cách chia lưới phần tử và chiều dày đặc trưng vết nứt...

12 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng lên phát sinh khối lượng (VO) trong các dự án xây dựng ở Việt Nam / Trần Nguyễn Nhật Nam, Đỗ Tiến Sỹ // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 207-211 .- 624

Nghiên cứu này nhằm xác định nguyên nhân của các phát sinh có thể giúp hạn chế vấn đề một cách hiệu quả đồng thời cải thiện hiệu suất của dự án. Thông qua phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố EFA, nghiên cứu đã chỉ ra 19 nhân tố ảnh hưởng đến phát sinh khối lượng, được chia thành 5 nhóm liên quan đến: quản lý, thiết kế, thi công, nhận thức và các nhân tố khác. Dữ liệu được thu thập từ bảng khảo sát và tham khảo các nghiên cứu khác.

13 Phương pháp đánh giá mức độ an toàn của công trình thép trong giai đoạn sử dụng dựa trên lý thuyết tập mờ / Nguyễn Ngọc Linh // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 212-219 .- 624

Nghiên cứu và xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng công trình nhà thép dựa trên lý thuyết mờ có kết hợp yếu tố chuyên gia để xây dựng quy trình và đề xuất phương pháp đánh giá mức độ an toàn kết cấu nhà thép trong giai đoạn sử dụng đồng thời có thử nghiệm với công trình cụ thể cho thấy tính hiệu quả khi áp dụng mô hình lý thuyết mờ trong việc đánh giá và phân loại mức độ an toàn của kết cấu công trình thép.

14 Nghiên cứu sử dụng phế thải xỉ than và bao nung chế tạo gạch lát truyền thống / Hoàng Vĩnh Long // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 229-232 .- 624

Trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng xỉ than và bao nung là phế thải từ lò hộp để chế tạo gạch lát truyền thống.

15 Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất – một trường hợp áp dụng / Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 233-236 .- 624

Trình bày kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng kỹ thuật nội suy của hàm mật độ xác suất được đề xuất bởi tác giả Yi và cộng sự (2007) dùng để thiết lập đồ thị trạng thái xác suất kết cấu. Tính hữu dụng của đồ thị này được thể hiện thông qua việc có thể xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo hàm của chu kỳ lặp các trận động đất, điều này làm tăng tính trực quan cho người sử dụng khi thiết kế chịu động đất hoặc đánh giá, sữa chữa kết cấu khi động đất xảy ra. Để minh chứng khả năng áp dụng của kỹ thuật nội suy hàm mật độ xác suất này, một mô hình kết cấu phi tuyến chịu tải trọng động đất sẽ được xem xét trong ví dụ số.

16 Phân tích những nguyên nhân dẫn đến các đề nghị thay đổi trong giai đoạn thi công đối với các dự án xây dựng / Nguyễn Hữu Long, Nguyễn Thanh Việt // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 237-242 .- 624

Phân tích các nguyên nhân dẫn đến các đề nghị thay đổi trong giai đoạn thi công đối với các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp.

17 Phân tích động tấm Mindlin trên nền đàn nhớt chịu tải trọng di động có xét đến lực hãm sử dụng phương pháp phần tử chuyển động / Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Sỹ Lâm, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 243-249 .- 624

Trong bài báo này, phương pháp phần tử chuyển động được sử dụng để phân tích ứng xử động của kết cấu tấm Mindlin trên nền đàn nhớt chịu tải trọng di động có xét đến lực hãm. Theo phương pháp này, các phần tử tấm được xem như chuyển động và tải trọng được xem là đứng yên tại nút của lưới chia phần tử chuyển động. Các ví dụ số liên quan đến ứng xử động lực học của tấm được triển khai nhằm phân tích ảnh hưởng của các đại lượng quan trọng đến chuyển vị lớn nhất của tấm như vận tốc ban đầu, gia tốc hãm, cường độ tải trọng, hệ số ma sát và chiều dày tấm.

19 Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn / Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 259-265 .- 624

Từ các dữ liệu khảo sát, một mô hình phân tích ăn mòn sẽ được đề xuất dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để đánh giá khả năng chịu lực thực tế của cây cầu dưới sự tấn công ăn mòn tự nhiên, đồng thời phân tích nguyên nhân, sự cố ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu nhằm mục đích đề xuất hiệu quả biện pháp cho các công trình này.

20 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo dưỡng đến một số tính chất của gạch bê tông / Bạch Đình Thiên, Hoàng Vĩnh Long // Xây dựng .- 2019 .- Số 06 .- Tr. 266-272 .- 624

Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng chế độ bảo dưỡng đến một số tính chất gạch bê tông tại 3 đơn vị sản xuất ở 3 vùng khí hậu khác nhau Bắc, Trung và Nam. Kết quả của đề tài sẽ góp phần vào việc xác định và ứng dụng quy trình bảo dưỡng phù hợp cho các đơn vị sản xuất gạch bê tông trong cả nước.