CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
22 Sản xuất thành công vắc xin phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới ở quy mô công nghiệp / Trần Xuân Hạnh // .- 2020 .- Số 4(733) .- Tr.41-42 .- 610

Trình bày công nghệ sản xuất vắc xin vô hoạt nhũ dàu quy mô công nghiệp phòng chống bệnh cúm A/H5N1 và A/H5N6 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta nói chung, chăn nuôi gia cầm nói riêng.

25 Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết có hoạt tính sinh học từ gừng (Zingiber officinale), riềng (Alpinia officinarum) để bảo quản tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) / Phan Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh Cường // .- 2019 .- Số 12(Tập 61) .- Tr.51-55 .- 572

Trình bày nghiên cứu bảo quản riêng rẽ tôm thẻ chân trắng sau thu hoạch bằng các phụ gia an toàn cũng như bằng dịch chiết gừng, riềng kết hợp với phụ gia.

26 Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông trong điều trị hội chứng truyền máu song thai và dải xơ buồng ối / Nguyễn Thị Sim // Khoa học và Công nghệ Việt Nam A .- 2020 .- Tr.35-37 .- 572

Trình bày ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông trong điều trị hội chứng tuyền máu song thai và dải xơ buồng ối. Năm 2019 là lần đầu tiên các nhà khoa học thực hiện thành công phẫu thuật can thiệp bào thai điều trị hội chứng song thai.

27 Vật liệu mới làm từ tơ nhện và gỗ có thể thay thế nhựa / Lê Cao Chiến // .- 2020 .- Số 3(732) .- Tr.63-64 .- 572

Trình bày việc nghiên cứu tạo ra vật liệu làm từ tơ nhện và gỗ có thể thay thế nhựa nhưng lại có khả năng phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường.

28 Ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn và phát triển các nguồn gen bản địa quý hiếm / Nguyễn Bá Tư, Phạm Trường Duy, Ohạm Minh Chiến, Phạm Quốc Định, Bùi Hồng Thủy, Nguyễn Văn Thuận // .- 2020 .- Số 4(733) .- Tr.34-37 .- 572

Trình bày một số ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại như tái biệt hóa tế bào, tế bào gốc và công nghệ sinh học sinh sản hiện đại cần thực hiện để góp phần bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen động vật bản địa quý hiếm của Việt Nam bền vững và có hiệu quả hơn.

29 Một số bộ dữ liệu kiểm thử phổ biến cho phát hiện xâm nhập mạng và đặc tính phân cụm / Bùi Công Thành, Nguyễn Quang Uy, Hoàng Minh // Khoa học Công nghệ Việt Nam - B .- 2020 .- Số 1(Tập 62) .- Tr.1-7 .- 572

Phân tích đặc điểm của các tập dữ liệu kiểm thử phổ biến. Đồng thời, tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính phân cụm, xác định số cụm tối ưu mà một bộ dữ liệu được chia ra.

30 Nhận dạng khuôn mặt trong video bằng mạng nơ ron tích chập / Đoàn Hồng Quang, Lê Hồng Minh, Thái Doãn Nguyên // Khoa học Công nghệ Việt Nam - B .- 2020 .- Số 2(Tập 62) .- Tr.8-12 .- 572

Nghiên cứu mạng nơ ron tích chập (CNN – Convolutional Neural Network) là một trong những mô hình Deep Learning tiên tiến cho bài toán nhận dạng khuôn mặt từ video.