CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các chu trình làm việc an toàn thuộc hệ thống quản lý an toàn lao động trong xây dựng của Nhật Bản tại Việt Nam

Tác giả: Phạm Đăng Khoa
Số trang: Tr. 196-201
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Chu trình làm việc an toàn, hệ thống quản lý, an toàn lao động trong xây dựng
Tóm tắt:

Chỉ ra một số bất cập trong công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng tại Việt Nam, trình bày các chu trình làm việc an toàn thuộc hệ thống quản lý an toàn lao động trên công trường của Nhật Bản. Tìm hiểu khả năng phù hợp với điều kiện Việt Nam, các chu trình được áp dụng thử nghiệm tại một số công trường ở Việt Nam. Cuối cùng là các đề xuất, kiến nghị áp dụng các chu trình này trong xây dựng tại Việt Nam.

Tạp chí liên quan