Thư mục chuyên đề

Thư mục Bài trích báo - tạp chí chuyên ngành Số 02 Năm học 2019 - 2020

Thư mục gồm các bài báo - tạp chí được xuất bản trong năm 2019 thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường bao gồm: công nghệ thông tin, quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, pháp luật, ngoại thương, môi trường, giáo dục, ngôn ngữ, khoa học sức khỏe, điện - điện tử viễn thông, xây dựng, kiểm toán - kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch, văn học...