Thư mục chuyên đề

Thư mục Bài trích báo - tạp chí chuyên ngành Sô 03 Năm học 2017 - 2018

Thư mục Số 3 gồm 757 biểu ghi bài trích báo – tạp chí chuyên ngành được chọn lọc từ các báo và tạp chí xuất bản năm 2017 thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường bao gồm: Quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, pháp luật, ngoại thương, môi trường, giáo dục, ngôn ngữ, y - dược học, điện - điện tử viễn thông, xây dựng, kiểm toán - kế toán, quản trị kinh doanh, kiến trúc, du lịch, văn học...