CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ảnh hưởng của quảng cáo trên facebook đến ý định mua hàng trực tuyến của nữ giới

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai, Lê Thanh Tiệp
Số trang: Tr. 260-265
Tên tạp chí: Công thương (Điện tử)
Số phát hành: Số 9
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Quảng cáo, facebook, mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng, giá trị thương hiệu, ý định mua, nữ giới
Tóm tắt:

Tạp chí liên quan