CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Đề xuất giải pháp cải tạo đập dâng thành hồ chứa cho khu vực Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Vũ Việt, Trần Thị Nhung
Số trang: Tr.38-41
Số phát hành: Số 6(Tập 61)
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 570
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Đập dâng, hồ chứa, tài nguyên nước mặt, Tây Nguyên
Chủ đề: Tây nguyên
Tóm tắt:

Trữ nước bằng hồ chứa là giải pháp tương đối hữu hiện để cung cấp nguồn nước cho nông nghiệp, sinh hoạt vào mùa khô ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay những vị trí có thể xây dựng được hồ chứa với suất đầu tư thấp ở khu vực này không còn nhiều. Để giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, có một giải pháp khả thi là nâng cấp những công trình đập dâng có vị trí thuận lợi thành hồ chứa. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu giải pháp tăng khả năng trữ nước cho Tây Nguyên bằng việc cải tạo một số đập dâng hiện có thành hồ chứa.

Tạp chí liên quan