CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước

Tác giả: Bùi Văn Thắng, Trần Việt Dũng, Trần Thị Xuân Mai
Số trang: Tr.11-16
Tên tạp chí: Khoa học Công nghệ Việt Nam - B
Số phát hành: Số 6(Tập 61)
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 572
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Bentonite, CTAB/Al- Bentonite, phenol đỏ
Chủ đề: Hóa sinh học
Tóm tắt:

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển vật liệu hấp thụ mới trên nền bentonite có khả năng loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và cation kim loại trong nước. Bentonite lai vô cơ/hữu cơ được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ hydrate lớp xen giữa của sét bentonite bằng tác nhân cetyltrimethylamnonium bromide (CTAB) và polyoxocation nhôm. Cấu trúc và đặc trưng tính chất của vật liệu bentonite và bentonite biến tính được xác định bằng phổ XRD, FTIR, BET, TG-DTG. Kết quả cho thấy, CTAB và polyoxocation nhôm đã chèn với lớp giữa của bentonite. Kết quả đánh giá khả năng xử lý của vật liệu CTAB/Al- Bentonite bước đầu cho thấy chúng có khả năng xử lý đồng thời phenol đỏ và Mn(II) trong nước.

Tạp chí liên quan