CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ảnh hưởng của dạng đầu neo đến sự làm việc chung của bê tông geopolymer và cốt thép

Tác giả: Phạm Đức Thiện, Lê Hữu Hoàng Dự
Số trang: Tr. 202-207
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Thí nghiệm kéo tuột, độ bám dính, bê tông geopolymer
Tóm tắt:

Trình bày kết quả nghiên cứu sự chống kéo tuột của các dạng đầu neo thép trong bê tông thông quan thí nghiệm kéo tuột cho hai loại mẫu bê tông geopolymer có cường độ khác nhau và 1 loại mẫu bê tông xi măng có cùng cường độ làm cơ sở so sánh...

Tạp chí liên quan