CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Móng bè-cọc cho nhà thấp tầng trên nền đất yếu

Tác giả: Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Dương
Số trang: Tr. 193-195
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Cố kết, đất yếu, móng bè-cọc, lún
Tóm tắt:

Đề xuất phân tích một giải pháp móng bè-cọc so với giải pháp truyền thống để tạo tiền đề cho các công trình xây dựng nhà thấp tầng trên nền móng bè cọc trong tương lai.

Tạp chí liên quan