CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Phương pháp thi công xây dựng đồng thời để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Thị Mai Trang, Hoàng Công Vũ
Số trang: Tr. 188-192
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Thực hiện gối đầu, phương pháp thi công, công việc tích trữ trong tiến trình
Tóm tắt:

Việc hoàn thành các dự án xây dựng mang lại nhiều lợi ích hơn cho chủ dự án và thực hiện đồng thời là một cách tiếp cận để triển khai các dự án xây dựng. Trên cơ sở nghiên cứu về khái niệm công việc tích trữ trong tiến trình (WIP inventory), bài báo tập trung vào xem xét khả năng gối đầu giữa các công tác với các cặp phương pháp thi công khác nhau. Từ đó, chủ dự án có thể chọn được các phương pháp thi công thuận lợi cho thực hiện gối đầu giữa các công tác để mang lại nhiều lợi nhuận nhất.

Tạp chí liên quan