CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đối với Việt Nam

Tác giả: Ngô Văn Vũ, Nguyễn Thùy Dương, Phạm Văn Nghĩa
Số trang: Tr.18 – 27
Tên tạp chí: Khoa học Xã hội Việt Nam
Số phát hành: Số 5
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 327
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Hiệp định thương mại tự do, CPTPP, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Tóm tắt:

Phân tích những cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực và đề xuất một số giải pháp đối với Việt Nam.

Tạp chí liên quan