CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hợp tác qua biên giới Đông Nam Phần Lan – Nga và một số kiến nghị cho Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Vũ Hà, Nguyễn Anh Thu
Số trang: Tr.75 – 86
Tên tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu
Số phát hành: Số 2 (221)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 327
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Hợp tác qua biên giới, Phần Lan, Nga
Tóm tắt:

Giới thiệu tổng quan về Chương trình hợp tác qua biên giới (CBC) ở châu Âu và phân tích kinh nghiệm hợp tác biên giới Phần Lan – Nga để từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam là một nước thành viên của Asean và đang tích cực xây dựng các chương trình hợp tác biên giới với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc.

Tạp chí liên quan