CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Quan hệ Việt – Pháp: Từ khởi nguồn lịch sử đến đối tác chiến lược sau hơn 45 năm nhìn lại

Tác giả: Nguyễn Văn Lan
Số trang: Tr.63 – 73
Tên tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu
Số phát hành: Số 2 (221)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 327
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Quan hệ, Việt Nam, Pháp, lịch sử
Tóm tắt:

Trình bày mối quan hệ Việt – Pháp thời kỳ trước bình thường hóa. Thời kỳ mới trong quan hệ Việt – Pháp, sau hơn 45 năm nhìn lại. Bước tiếp nối quan hệ Việt – Pháp hướng tới tăng cường đối tác chiến lược.

Tạp chí liên quan