CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Test bank for Beebe and Beebe public speaking : an audience-centered approach : 6th ed.

Tác giả: Ann Merie Jablonowski

Chapter 1: Speaking with confidence. Chapter 2: The Audience - centered speech making process. Chapter 3. Ethics and free speech. Chapter 4. Listening to speeches. Chapter 5. Analyzing your audience. Chapter 6. Developing your speech. Chapter 7. Gathering supporting material. Chapter 8. Suppporting your speech. Chapter 9 Organizing your speech....Chapter 18. Special - occasion speaking. Chapter 19. Speaking in small groups.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Thả lòng theo bút

Tác giả: Kenko Hoshi

Giới thiệu những nét văn hóa cũng như các công trình văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như: nhân vật lịch sử; đền, chùa, viện, địa danh, tác phẩm, lễ hội...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Phủ biên tạp lục (Nguyên tác chữ Hán của Lê Quý Đôn - 1776, bản dịch bổ chính: Trần Đại Vinh - 2014)

Tác giả: Lê Quý Đôn

Phủ biên tạp lục là một công trình sử học - địa chí về vùng đất Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn rất có giá trị của nhà bác học Lê Quý Đôn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Năm tháng tình người: Hồi ký: Tập 2 (1975-2012)

Tác giả: Lê Công Cơ (Lê Phương Thảo)

Năm tháng tình người là chuyện kể về công việc của tác giả sau ngày thành phố Huế được giải phóng (tháng 3-1975), sau đó đi học Trường Nguyễn Ái Quốc TW, về công tác tại Quảng Nam - Đà Nẵng và sáng lập trường đại học dân lập đầu tiên của miền Trung năm 1994, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng từ đó đến nay.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Những chân trời khát vọng: Hồi ký

Tác giả: Trần Hữu Tá...[at al.]

Các tác phẩm trong cuốn sách này ghi lại những kỷ niệm, những nhận xét, cảm nghĩ của các tác giả về một chiến sĩ cách mạng, gắn bó hết mình, không nề gian khó, hiểm nguy, thậm chí cả cái chết luôn bủa vây đó là NGƯT Lê Công Cơ, và cả những suy nghĩ, hành động sáng tạo, quyết đoán của Thầy trong những năm tháng xây dựng Trường Đại học Duy Tân.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10