CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

College writing skills with readings : 9th edition : MLA 2016 update edition

Tác giả: John Langan

Connect Writing coupled with College Writing Skills with Readings provides the foundation for your grammar study and tools to support the writing process, so you can find the inspiration need to be successful in college, career and life. Students are guided through personalized learning activities and critical reading/writing strategies to so they come more aware of writing with a purpose.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Lịch sử hình thành nước Mỹ qua những vần thơ

Tác giả: GS.TS. Vũ Gia Hiền

Sách được chia thành 5 chương, với 7366 câu, diễn tả dòng lịch sử nước Mỹ từ trước thời Comlumbus đến cuối thế kỷ XIX.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Quyền tiếp cận thông tin : lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết,...[et al]

Trình bày chính sách, pháp luật về quyền tiếp cận thông tin; thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; các yếu tố tác động, quan điểm và giải pháp bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Introduction to public speaking : dantes/DSST study guide

DANTES tests save you class time, money for books and tuition and shorten the path to your degree. DANTES tests, are also known as DSST tests, which stand for DANTES Subject Standardized Test. Our study guides are a helpful way to learn the information for the DANTES test in the most condensed manner possible. This study guide is 122 pages long and includes 170 sample test questions. You too can pass this popular DANTES test.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Đà Nẵng điều còn lại : tuyển tập tác phẩm

Nhóm Tác giả: Nhiều tác giả

Giới thiệu các truyện ngắn, tiểu thuyết, bài thơ của 16 nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng nhằm góp phần phản ánh và xây dựng con người mới ở nơi này.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9