CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

Pixar storytelling : rules for effective storytelling based on Pixar's greatest films : 2nd ed.

Tác giả: Dean Movshovitz

Pixar Storytelling is about effective storytelling rules based on Pixar’s greatest films. The book consists of ten chapters, each of which explores an aspect of storytelling that Pixar excels at. Learn what Pixar’s core story ideas all have in common, how they create compelling, moving conflict and what makes their films’ resolutions so emotionally satisfying.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bà chúa chè : bộ ba tiểu thuyết lịch sử thời nhà Lê - Trịnh

Tác giả: Nguyễn Triệu Luật

Bà Chúa Chè (Bộ Ba Tiểu Thuyết Lịch Sử Thời Nhà Lê – Trịnh), “Viết đến chính sử, người ta thường kể đến cái học khảo cứu của sử gia. Viết về tiểu thuyết người ta thường bàn tới nghệ thuật của tác giả. Nói về lịch sử tiểu thuyết ngoài cái học kê cứu sở cứ vào tài liệu người ta còn phải tính đến cả cái tài của bố cục, của tưởng tượng hay hư cấu. Toàn bộ sự tài tình đó đều có được trong Bà Chúa Chè.” – Nhà văn Nguyễn Tuân.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Huế trong tôi : thơ - văn - nhạc - họa - ảnh

Tác giả: Trần Phương Trà... [et al]

Gồm những bài viết về những địa danh, nhân vật lịch sử nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực gắn liền với vùng đất cố đô Huế: Trần Minh Đức, danh tướng Nguyễn Tri Phương, Nghệ nhân nhân dân Hoàng Thị Như Huy...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Thương nhớ biền dâu

Tác giả: Huỳnh Phước Lê

Gồm những bài viết tràn đầy trăn trở nhân sinh của tác giả về vùng đất, con người Quảng Nam.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 25
 • Đang rỗi: 25
.jpg

Đinh Cường - ra đi mới biết lòng vô hạn

Tác giả: Bửu Nam... [et al]

Tập hợp các bài viết của bạn bè, đồng nghiệp, người thân giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và quá trình cống hiến của hoạ sĩ Đinh Cường (1939-2016) cùng một số bài viết tìm hiểu về thế giới tranh, thơ, tiểu luận hội hoạ, thế giới nghệ thuật và một số ảnh chân dung của hoạ sĩ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10