Thông báo
Thông báo tạm ngưng phục vụ trong thời gian nghỉ hè

06/07/2013

Từ ngày 14/07/2013 đến 28/07/2013, Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc. Sau thời gian trên, Thư viện sẽ phục vụ bình thường trở lại.

Thông báo Dùng thử CSDL sách và tạp chí điện tử của NXB TAYLOR & FRANCIS

08/06/2013

Thư viện Đại học Duy Tân đã liên hệ và xin kích hoạt dùng thử cơ sở dữ liệu sách và tạp chí điện tử của Nhà xuất bản TAYLOR & FRANCIS. Quý tbạn đọc có nhu cầu tra cứu tài liệu.

V/v Viết bài tham luận về

25/05/2013

Nhằm phát triển kỹ năng và phương pháp đọc sách cũng như giúp bạn đọc trở thành những người đọc giỏi, Thư viện phát động chương trình viết bài tham luận với chủ đề về “ Kỹ năng đọc sách”.

Thông báo v/v tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại cơ sở 182 - Nguyễn Văn Linh

02/05/2013

Theo chủ trương của Lãnh đạo Nhà trường về việc nâng cấp và quy hoạch mới Thư viện, Thư viện Trường xin thông báo tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại cơ sở 182 – Nguyễn Văn LInh.

Thông báo v/v mở cửa phục vụ bạn đọc

20/02/2013

Từ ngày 20/02/2013, Thư viện Đại học Duy Tân mở cửa phục vụ bình thường trở lại.

Triển khai chương trình cho thuê sách dài hạn tại Thư viện Đại học Duy Tân

06/10/2012

Để đáp ứng nguyện vọng của sinh viên được thuê sách dài hạn phục vụ cho việc học tập, Thư viện Đại học Duy Tân đã triển khai chương trình cho thuê sách dài hạn. Đây là các đầu sách được dùng làm giáo trình cho một số môn tại Đại học Duy Tân.

Thông báo đăng ký sử dụng thư viện năm học 2012 - 2013

07/08/2012

Từ ngày 08/08/2012, Thư viện Đại học Duy Tân tiến hành tổ chức đăng ký sử dụng thư viện năm học 2012 - 2013 cho bạn đọc có nhu cầu.

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 06 năm 2012)

18/06/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 06 năm 2012).

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 06 năm 2012)

18/06/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 06 năm 2012).

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện, cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012

17/05/2012

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện, cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012.