Thông báo
V/v truy cập tài khoản Dịch vụ bạn đọc đặc biệt

03/04/2014

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Thư viện trường đã đăng ký một số tài khoản Dịch vụ bạn đọc đặc biệt của Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia để phục vụ miễn phí cho bạn đọc. Vì số lượt và thời gian truy cập trong ngày hạn chế nên Thư viện chỉ phục vụ tra cứu tại Thư viện.

Thông báo v/v sử dụng tài liệu điện tử và tài liệu số

10/12/2013

Thư viện Đại học Duy Tân đã triển khai đến bạn đọc các nguồn tài liệu điện tử http://tailieu.duytan.edu.vn/ và tài liệu số http://thuvienso.duytan.edu.vn/.

Thông báo v/v xuất trình Thẻ sinh viên khi vào Thư viện

17/11/2013

Thực hiện đúng Quy định của Nhà trường và nội quy của Thư viện, bạn đọc khi đến Thư viện Đại học Duy Tân yêu cầu phải xuất trình Thẻ sinh viên (đối với sinh viên) và Thẻ cán bộ (đối với GV, CBNV).

Đăng ký sử dụng Thư viện năm học 2013 -2014

06/08/2013

Từ ngày 15/08/2013, Thư viện Đại học Duy Tân triển khai đăng ký sử dụng thư viện năm học 2013 - 2014 cho bạn đọc.

Thông báo tạm ngưng phục vụ trong thời gian nghỉ hè

06/07/2013

Từ ngày 14/07/2013 đến 28/07/2013, Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc. Sau thời gian trên, Thư viện sẽ phục vụ bình thường trở lại.

Thông báo Dùng thử CSDL sách và tạp chí điện tử của NXB TAYLOR & FRANCIS

08/06/2013

Thư viện Đại học Duy Tân đã liên hệ và xin kích hoạt dùng thử cơ sở dữ liệu sách và tạp chí điện tử của Nhà xuất bản TAYLOR & FRANCIS. Quý tbạn đọc có nhu cầu tra cứu tài liệu.

Thông báo v/v tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại cơ sở 182 - Nguyễn Văn Linh

02/05/2013

Theo chủ trương của Lãnh đạo Nhà trường về việc nâng cấp và quy hoạch mới Thư viện, Thư viện Trường xin thông báo tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại cơ sở 182 – Nguyễn Văn LInh.

Thông báo v/v mở cửa phục vụ bạn đọc

20/02/2013

Từ ngày 20/02/2013, Thư viện Đại học Duy Tân mở cửa phục vụ bình thường trở lại.

Triển khai chương trình cho thuê sách dài hạn tại Thư viện Đại học Duy Tân

06/10/2012

Để đáp ứng nguyện vọng của sinh viên được thuê sách dài hạn phục vụ cho việc học tập, Thư viện Đại học Duy Tân đã triển khai chương trình cho thuê sách dài hạn. Đây là các đầu sách được dùng làm giáo trình cho một số môn tại Đại học Duy Tân.