CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Ngoại Ngữ
.jpg

Tiếng Nhật dành cho người Việt

Tác giả: Vinh Trần, Bảo Trân

Quyển sách này sẽ giúp các bạn từng bước làm quen với tiếng Nhật. Khả năng đàm thoại của các bạn sẽ lưu loát hơn khi tự mình đọc trước những mẫu đàm thoại và nghe lại băng casstte với giọng chuẩn của người Nhật.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giao tiếp như người Nhật : sách hướng dẫn về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Tác giả: Shi Ihara ABC

Phần 1. Kiến thức cơ bản khi thực tập trong doanh nghiệp ( kỷ luật và cách ứng xử trong kinh doanh); Phần 2. Dành cho giao tiếp ứng xử; Phần 3. Đào tạo cơ bản (về cuộc sống).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Interactions 1 : integrated skills edition : instructor's manual

Providing a answer key and complete testing program, this work accompanies the Interactions Access: ISE book

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hotel and hospitality English

Tác giả: Mike Seymour

This self-study course is for elementary-level adults who need English for the hospitality industry, such as workers in hotels and restaurants. It is ideal for front-line staff who need to communicate confidently in English to maintain good customer relations.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5

English for environmental science in higher education studies : teacher's book

Tác giả: Richard Lee

The teacher's book includes: Comprehensive teaching notes on all exercises to help teachers prepare effective lessons; Complete answer keys to all exercises; Full transcripts of listening exercises.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1