CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Tác giả: Ninh Thị Hiền

Trình bày về cấu trúc quyền sở hữu đất đai, quy trình, hình thức và phương thức trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước của Việt Nam và một số quốc gia có nền kinh tế thị trưởng phát triển như Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Criminology : 8 th ed.

Tác giả: Freda Adler; Gerhard O W Mueller; William S Laufer

Part I: Understanding Criminology; Part II: Explanations of Crime and Criminal Behavior; Part III: Types of Crime; Part IV: A Criminologicol Approoch to the Criminal Justice System.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai năm 2013

Tác giả: ThS. Đỗ Xuân Trọng (Chủ biên), ThS. Đỗ Hồng Quyên,...

Hướng dẫn cách sử dụng cuốn sách tra cứu văn bản pháp luật đất đai được trình bày trong cuốn sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013 như sau: Tương ứng từng điều trong Luật Đất đai 2013 nếu có hướng dẫn tại các văn bản Luật khác thì cuốn "Sách chỉ dẫn áp dụng luật đất đai năm 2013" sẽ chỉ dẫn cách thức áp dụng và dẫn chiếu các quy định pháp luật tại các văn bản này để làm rõ, triệt để các nội dung pháp luật đất đai khi cần áp dụng trong thực tiễn cũng như trong hoạt động nghiên cứu pháp luật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Phương pháp nghiên cứu, viết luận văn, luận án ngành luật (sách tham khảo)

Tác giả: Vũ Công Giao...[et.al]

Đây là cuốn sách xuất bản dưới dạng sách tham khảo rất có ý nghĩa với những ai muốn học luật và nghiên cứu luật. Đặc biệt, trong cuốn sách có nhiều những bài viết có giá trị về những quy tắc trích dẫn, đạo văn và phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học của các trường Luật nổi tiếng trên thế giới như của ĐH Harvard, Bộ quy tắc Bluebook, Bộ quy tắc của ĐH Oxford, ĐH Chicago... Ngoài ra, trong sách còn có một sô bài viết mang tính chất trải nghiệm trong quá trình nghiên cứu luật học, những bài viết chia sẻ về các quy định hiện hành của ĐHQGHN về cách thức, yêu cầu đối với luận văn, luận án.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bình luận khoa học Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2012

Tác giả: TS. Lưu Bình Nhưỡng (Chủ biên), TS. Nguyễn Xuân Thu, TS. Đỗ Thị Dung

Phân tích, bình luận sâu từng điều luật, giải thích từ ngữ phù hợp với quy định có tính chuyên ngành thuộc lĩnh vực pháp luật lao động rất dễ hiểu. Nội dung và hình thức của cuốn sách có thể đáp ứng mọi đối tượng đọc giả, nhất là người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước… có liên quan đến việc thực hiện luật lao động; các sinh viên, nhà khoa học có quan tâm đến việc học tập nghiên cứu pháp luật lao động.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 14