CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Tác giả: PGS. TS.Trần Anh Tuấn (chủ biên)

Phân tích, bình luận nội dung từng điểm, từng khoản của các điều luật và có đưa ra một số ví dụ thực tiễn để phân tích và dẫn giải giúp cho bạn đọc hiểu đúng tinh thần của điều luật. Bên cạnh đó, với những kiến thức lý luận đã tích lũy được trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, tập thể tác giả đã phân tích, đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn của các quy định cũng như những điểm còn chưa thống nhất giữa điều luật đó với điều luật liện quan trong Bộ luật dân sự năm 2015 hoặc với quy định của luật chuyên ngành, từ đó giúp cho bạn đọc hiểu toàn bộ nội dung của Bộ luật dân sự năm 2015 một cách toàn diện hơn.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tuyển tập án lệ và các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động : tuyển tập 26 án lệ

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Phần thứ nhất: Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, lao động; Phần thứ hai: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự; Phần thứ ba: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự; Phần thứ tư: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế; Phần thứ năm: Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về lao động.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)

Với kết cấu gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều, Bộ luật dân sự 2015 có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, nghiên cứu nội dung từng điều luật một cách toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu và áp dụng đúng các quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết tranh chấp về tài sản, về nhân thân, các yêu cầu về việc dân sự bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của quốc gia và dân tộc, lợi ích công cộng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tư duy pháp lý của luật sư : nhìn thật rộng và đánh tập trung : in lần thứ 8

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích

Chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề luật sư, coi tư duy pháp lý chính là phương pháp, là điều kiệ tri thức cần và đủ để hành nghề luật sư. Giúp các luật sư, đặc biệt những người mới vào nghề có thêm kiến thức, phương pháp xử lý các tình huống, sự kiện phù hợp với luật lệ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, khảo sát viên, luật sư và các học viên tư pháp)

Tác giả: ThS. Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp

Với phương pháp bình luận mới, được dựa trên việc tổng kết kinh nghiệm xét xử của cá nhân, các tác giả đã kiến giải nhiều vấn đề phức tạp, giải thích khá chi tiết, dễ hiểu và sát với thực tế từng điều luật cụ thể, giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu Bộ luật này, cũng như nâng cao kiến thức pháp lý về lĩnh vực tố tụng dân sự, để có thể vận dụng hiệu quả trong việc áp dụng Bộ luật nói trên.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5