CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Hỏi - đáp pháp luật về quản lý ngoại thương

Tác giả: Đồng Thị Thu Thủy

Chương 1. Những quy định chung; Chương 2. Một số biện pháp quản lý ngoại thương; Chương 3. Chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017) : phần các tội phạm

Nhóm Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Luyện, PGS. TS. Phùng Thế Vắc, TS. Lê Văn Thư, TS. Nguyễn Mai Bộ,...

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là một đạo luật lớn không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia,...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 : tương ứng với các điều khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Tác giả: Duy Khanh (tuyển chọn và hệ thống)

Phần A. Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đâí đai từ năm 2013 đến năm 2018; Phần B. Các văn bản quy phạm pháp luật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự

Tác giả: ThS. Lê Hồng Hải (Biên soạn)

Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự; Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Biên soạn theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp

Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và các văn bản về tương trợ tư pháp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5