CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Y
.jpg

Practical management of pain : 5th ed.

Tác giả: Honorio T Benzon; James P Rathmell; Christopher L Wu; Dennis C Turk; Charles E Argoff

Presenting to General considerations; Basic considerations; Evaluation and assessment; Clinical conditions; Pharmacologic, psychological, and physical medicine treatments; Nerve block techniques; Interventional techniques; Pain management in special situations and special topics; Research, ethics, and reimbursement in pain.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Sách giáo khoa Nhi khoa (Textbook of Pediatrics)

Tác giả: Nguyễn Công Khanh,...[et.al]

Sách bao gồm hầu hết các lĩnh vực chuyên sâu trong nhi khoa cơ bản và nhi khoa bệnh lý, được phân ra 22 phần, có 64 chương.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Nội dung cơ bản của động kinh

Tác giả: GS. Hoàng Bảo Châu

Gồm các chủ đề: Người và giới tự nhiên, âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh lạc, khí huyệt, nguyên nhân gây bệnh và cơ chế sinh bệnh, biện chứng, chẩn pháp, luận trị, bệnh chứng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5

Các rối loạn tâm thần - Cấp cứu và điều trị

Tác giả: PGS. TS. Cao Tiến Đức

Mô tả sự khám xét, cách điều trị và cách xử trí toàn diện đối với các trường hợp cấp cứu tâm thần, bao gồm các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tâm thần học và đặc biệt là khía cạnh cấp cứu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bệnh trầm cảm cơ thể trong thực hành chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc

Tác giả: PGS. TS. Trần Hữu Bình

Trình bày lịch sử nghiên cứu, quan niệm về bệnh trầm cảm cơ thể. Quan điểm tâm thần - cơ thể trong bệnh trầm cảm cơ thể. Những khó khăn trong nhận biết bệnh trầm cảm cơ thể, biểu hiện lâm sàng và phân loại, chẩn đoán, bệnh nguyên, bệnh sinh và điều trị bệnh trầm cảm cơ thể.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5