CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điều dưỡng
.jpg

Wardlaw's perspectives in nutrition

Tác giả: Carol Byrd-Bredbenner,...[et.al]

Par 1: Nutrition basics. Part 2: Energy - Yielding nutrients and alcohol. Part 3: Metabolism and energy balance. Part 4: Vitamins and minerals. Part 5: Nutrition applications in the life cycle.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Basic geriatric nursing : 6th ed.

Tác giả: Patricia Williams; Gloria Wold

Presenting to Trends and issues; Theories of aging; Physiologic changes; Health promotion, health maintenance, and home health considerations; Communicating with older adults; Maintaining fluid balance and meeting nutritional needs; Medications and older adults; Health assessment for older adults; Meeting safety needs of older adults; Cognition and perception; Self-perception and self-concept; Roles and relationships.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

English for nursing 1: vocational English : course book : 1st ed. + CD rom

Tác giả: Ros Wright; Bethany Cagnol; Maria Spada Symonds

Including 8 units such as Meeting colleague; Nursing assessement; Food and measurements; The body and movement; Medication; The hospital team.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Hải (chủ biên)

Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em; nội dung chính xác; các bước của quy trình kỹ thuật ngắn gọn, kèm theo có mô tả cụ thể các thao tác cần thực hiện, ý nghĩa của từng thao tác và tiêu chuẩn phải đạt; đồng thời cũng đề cập đến nguy cơ tai biến và cách xử trí, phòng ngừa để điều dưỡng dễ thực hiện và có kế hoạch theo dõi, chăm sóc đảm bảo nhi khoa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng : modul 3 : quản lý chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh

Nhóm Tác giả: Hội Điều dưỡng Việt Nam - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

Modul 3 gồm 13 bài, 64 tiết học, cung cấp các kiến thức về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh. Bao gồm các nội dung như quy trình điều dưỡng, tổng quát về chất lượng chăm sóc y tế, chất lượng chăm sóc người bệnh, các tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh, phương pháp đo lường chất lượng chăm sóc người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa, an toàn trong tiêm truyền và phân cấp chăm sóc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10