CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Môi Trường
.jpg

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tác giả: Trần Văn Mô

Giới thiệu các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21, quản lí môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế - sinh thái, kinh nghiệm quốc tế trong quản lí ngập lụt đô thị, quy hoạch quản lí tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Hồ đô thị - Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm = Urban lakes and ponds - Technical management and pollution control

Tác giả: PGS. TS. Trần Đức Hạ

Tìm hiểu về đặc điểm, ô nhiễm và suy thoái, quản lý, các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước hồ đô thị.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Tác giả: TS. Phạm Tuấn Hùng,...[et al.]

Cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quản lý chất thải, khí hậu, biến đổi khí hậu và mối liên quan giữa chúng với nhau, đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Freshwater ecology : concepts and environmental applications of limnology : 2nd ed.

Tác giả: Walter K. Dodds, Matt R Whiles

With 40% new and expanded coverage, this text covers applied and basic aspects of limnology, now with more emphasis on wetlands and reservoirs than in the previous edition. It features 80 new and updated figures, including a section of color plates, and 500 new and updated references. The authors take a synthetic approach to ecological problems, teaching students how to handle the challenges faced by contemporary aquatic scientists.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Vi sinh vật học thực phẩm : giáo trình

Tác giả: Kiều Hữu Ảnh

Giới thiệu các kiến thức chung về các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm, bào tử của chúng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng, cũng như vai trò của chúng trong việc sản xuất các loại thực phẩm lên men, các kiến thức về sự gây hư hỏng thực phẩm và ba loại bệnh phát sinh từ thực phẩm được đặc biệt nhấn mạnh.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5