CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Công Nghệ Thông Tin
.jpg

Thực hành coreldraw X7 - X8 : giáo trình

Tác giả: Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy

Giới thiệu giao diện làm việc Coreldraw, các công cụ trong Coreldraw, trình đơn effects, trình đơn object, trình đơn text, và đưa ra một số bài tập thực hành về vẽ vương miện, vẽ hoa văn, vẽ huy chương, vẽ đầu rồng, vẽ rồng, vẽ logo công ty, vẽ nút trang web, vẽ rồng, phụng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Information theory, inference, and learning algorithms

Tác giả: David J. C. MacKay

1. Data. 2. Noisy-channel coding. 3. Further topics introduction theory. Probabilities and inference. 5. Neural networks. 6. Sparse graph codes. 7. Appendices.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Writing computer code

Tác giả: Chris Minnick, Eva Holland

Project 1. Becoming a programmer; Project 2. Gathering the parts to build your robot's body; Project 4. Giving your robot style; Project 5. Animating your robot; Project 6. Creating a JavaScript word game.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Win the game of Google-opoly : unlocking the secret strategy of search engines

Tác giả: Sean V Bradley

1. Either you are visible or you are invisible; 2. Reality check : Google is a monopoly; 3. Creating a Googleopoly : Google page one dominance strategy; 4. Creating the ultimate onsite SEO website strategy; 5. Video and video SEO; 6. Social media versus social media optimization; 7. Strategies for mobile dominance on Google and web success.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Adventures in coding

Tác giả: Eva Holland, Chris Minnick

Including contents: Introduction; Scratching the surface; Where in the world is Scratch?; Using control blocks; Using sensing blocks; Using event blocks; Variables and lists; Using operators in Scratch; Using graphics and the pen; Building your own blocks; Making and using sounds and music; Exploring the Scratch universe; Installing the Scratch offline editor; Testing your programs.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2