CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Triết học cơ sở : giáo trình (dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành triết học)

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tấn Hùng, NGƯT. PGS. TS. Lê Hữu Ái

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về triết học. Đi sâu làm rõ nguồn gốc các khái niệm, thuật ngữ triết học. Nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao về triết học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Lịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam

Nhóm Tác giả: Nguyễn Quý, Vũ Nhai, Tạ Đình Đồng, ...[et.al]

Gồm những sự kiện quan trọng phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đến tháng 7-1954, kí hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Adolf Hitler - Chân dung một trùm phát xít

Tác giả: John Toland

Giới thiệu về cuộc đời và con người Adolf Hitler - một trùm phát xít của Đức Quốc xã, một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20 và tình hình châu Âu trong thế chiến II.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam: T2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1930 - 1945)

Nhóm Tác giả: Trịnh Nhu, Trần Thị Bích Hải, Nguyễn Bình...

Trình bày những sự kiện phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

World politics : interests, interactions, institutions: 2nd ed.

Tác giả: Jeffry A. Frieden, David A. Lake, Kenneth A. Schultz

Why are there wars? Why do countries struggle to cooperate to prevent genocides or global environmental problems? Why are some countries rich while others are poor? Organized around the puzzles that draw scholars and students alike to the study of world politics, this book gives students the tools they need to think analytically about compelling questions like these.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1