CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kiến Trúc
.jpg

The glow : an inspiring guide to stylish motherhood

Tác giả: Violet Gaynor, Kelly Stuart

The Glow provides a rare glimpse into the world of fashionable mothers at home, capturing tender moments between them and their young ones and sharing their inspiration, insights, and a few of their favorite things. Violet Gaynor and Kelly Stuart, creators of the popular website TheGlow.com, bring their unique vision of motherhood to the page with 150 gorgeous photographs and intimate interviews with tastemaker moms that follow the path from pregnancy to parenthood with wry wit, charming advice, and a deep understanding of the affectionate relationship between parent and child. The book covers everything from personal style to home decor, cooking, fitness, beauty, marriage, and more, making The Glow the parenting book for the new generation of hip moms.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Clothing : fashion, fabrics & construction : student edition

Tác giả: Jeanette Weber

Clothing is everything your students want to know about fashion, fabrics, & construction!

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giao thông đô thị và thiết kế đường phố

Tác giả: Phan Cao Thọ (Chủ biên), Trần Thị Phương Anh

Trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố; vấn đề qui hoạch, thiết kế thoát nước và chiều đứng, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị, nút giao thông và các vấn đề tổ chức điều khiển giao thông.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10

The architect's studio companion : rules of thumb for preliminary design

Tác giả: Edward Allen, Joseph Iano

Designing with building codes; Designing the structure; Designing with daylight; Designing spaces for mechanical and electrical;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

The art of the Croods

Tác giả: Noela Hueso

The Art of The Croods traces the evolution of the comedy adventure movie with over 400 pieces of concept art, character sketches, storyboards and digital paintings, along with interviews with the key animation talent.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1