CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Công tác đất - thi công và nghiệm thu: TCVN 4447:2012

Giới thiệu phạm vi áp dụng, quy định chung, công tác chuẩn bị, thi công công tác đất, khai thác vật liệu tại mỏ, thi công bằng cơ giới thủy lực, công tác nạo vét trong nước, thi công bằng khoan nổ mìn, đầm nén đất, hoàn thiện và gia cố mái, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hướng dẫn xây dựng, sữa chữa nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

Giới thiệu một số giải pháp sữa chữa và xây mới có hiệu quả cho nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cẩm nang quản lý dành cho người xây nhà

Tác giả: Hồ Anh Bình

Hướng dẫn trình tự khi xây nhà, hình thành ý tưởng xây nhà, làm việc với thiết kế, cấp phép xây dựng và quy định, chọn thầu thi công và hợp đồng, giám sát, quản lý và điều phối thi công.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cơ sở thiết kế kết cấu : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1990:2002 + A1:2005/ AC:2010

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quát. Chương 2: Các yêu cầu. Chương 3: Những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn. Chương 4: Các biến cơ bản. Chương 5: Phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm. Chương 6: Kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Thiết kế địa kỹ thuật : phần 1 : các quy định chung : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1997-1:2004

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

Tiêu chuẩn châu Âu (Eurocodes) là hệ thống gồm 10 bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình cùng với trên 100 tiêu chuẩn khác về thi công, thí nghiệm, quản lý chất lượng... do Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa ban hành để thống nhất áp dụng kể từ năm 2010 trong Liên minh châu Âu EU. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Eurocodes là loại trừ những rào cản kỹ thuật trong thiết kế xây dựng giữa các nước thành viên trong EU.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2