CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Thiết kế địa kỹ thuật : phần 1 : các quy định chung : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1997-1:2004

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng

Tiêu chuẩn châu Âu (Eurocodes) là hệ thống gồm 10 bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình cùng với trên 100 tiêu chuẩn khác về thi công, thí nghiệm, quản lý chất lượng... do Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa ban hành để thống nhất áp dụng kể từ năm 2010 trong Liên minh châu Âu EU. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Eurocodes là loại trừ những rào cản kỹ thuật trong thiết kế xây dựng giữa các nước thành viên trong EU.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Thiết kế kết cấu gạch, đá : phần 2 : cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây = Design of masonry structures : part 2 : design considerations, selection of materials and execution of masonry

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Tiêu chuẩn châu Âu (Eurocodes) là hệ thống gồm 10 bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình cùng với trên 100 tiêu chuẩn khác về thi công, thí nghiệm, quản lý chất lượng... do Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa ban hành để thống nhất áp dụng kể từ năm 2010 trong Liên minh châu Âu EU. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Eurocodes là loại trừ những rào cản kỹ thuật trong thiết kế xây dựng giữa các nước thành viên trong EU.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Thiết kế kết cấu bê tông : phần 1-1 : quy định chung và quy định cho nhà : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Tiêu chuẩn châu Âu (Eurocodes) là hệ thống gồm 10 bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình cùng với trên 100 tiêu chuẩn khác về thi công, thí nghiệm, quản lý chất lượng... do Ủy ban châu Âu về tiêu chuẩn hóa ban hành để thống nhất áp dụng kể từ năm 2010 trong Liên minh châu Âu EU. Một trong những mục tiêu chủ yếu của Eurocodes là loại trừ những rào cản kỹ thuật trong thiết kế xây dựng giữa các nước thành viên trong EU.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.JPG

Thiết kế kết cấu gạch, đá : phần 1-2 : quy định chung - thiết kế kết cấu nhà chịu lửa : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Tiêu chuẩn EN 1996-1-2: Quy định chung – thiết kế kết cấu chịu lửa là một trong bốn phần của Eurocode 6. Tiêu chuẩn EN 1996-1-2 đề cập việc thiết kế kết cấu gạch, đá chịu tác động của lửa một cách ngẫu nhiên; đề cập đến các giải pháp phòng cháy thụ động mà không bao gồm các giải pháp phòng cháy chủ động. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các kết cấu gạch, đá theo yêu cầu về an toàn tổng thể, cần đảm bảo các chức năng nhất định trong trường hợp chịu tác động của lửa bao gồm: Tránh sập đổ kết cấu trước khoảng thời gian theo yêu cầu về khả năng chịu lửa (Chức năng chịu lực); Hạn chế lan truyền đám cháy (lửa, khí nóng, sự gia tăng nhiệt độ quá mức) ra ngoài những khu vực quy định (Chức năng ngăn cách). Tiêu chuẩn này cần được sử dụng kết hợp với các tiêu chuẩn EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 và EN 1991-1-2.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.JPG

Thiết kế kết cấu gạch, đá : phần 1-1 : quy định chung cho kết cấu gạch, đá và gạch, đá cốt thép = Design of masonry structures : part 1-1 : general rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Phần 1-1 nêu cơ sở thiết kế nhà và công trình xây dựng thể xây, áp dụng cho khối xây không có cốt và khối xây có cốt, ở đó cốt thép được thêm vào để tạo độ dẻo, cường độ hoặc cải thiện tính khả dụng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2