CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Các tiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Giới thiệu về các tiêu chuẩn: TCVN 9343 : 2012; TCVN 9344 : 2012; TCVN 9345 : 2012; TCVN 9346 : 2012; TCVN 9348 : 2012; TCVN 9356 : 2012.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Công tác đất - thi công và nghiệm thu: TCVN 4447:2012

Giới thiệu phạm vi áp dụng, quy định chung, công tác chuẩn bị, thi công công tác đất, khai thác vật liệu tại mỏ, thi công bằng cơ giới thủy lực, công tác nạo vét trong nước, thi công bằng khoan nổ mìn, đầm nén đất, hoàn thiện và gia cố mái, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Hướng dẫn xây dựng, sữa chữa nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Võ Thông

Giới thiệu một số giải pháp sữa chữa và xây mới có hiệu quả cho nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cẩm nang quản lý dành cho người xây nhà

Tác giả: Hồ Anh Bình

Hướng dẫn trình tự khi xây nhà, hình thành ý tưởng xây nhà, làm việc với thiết kế, cấp phép xây dựng và quy định, chọn thầu thi công và hợp đồng, giám sát, quản lý và điều phối thi công.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cơ sở thiết kế kết cấu : tiêu chuẩn Châu Âu EN 1990:2002 + A1:2005/ AC:2010

Nhóm Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quát. Chương 2: Các yêu cầu. Chương 3: Những nguyên tắc thiết kế theo các trạng thái giới hạn. Chương 4: Các biến cơ bản. Chương 5: Phân tích và thiết kế kết cấu có sự hỗ trợ của thí nghiệm. Chương 6: Kiểm tra bằng phương pháp hệ số an toàn riêng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1