Tủ sách DTU

Cơ học lưu chất và các ứng dụng kỹ thuật

Tác giả: Tống Phước Hằng, Tạ Quang Hùng, Phạm Thanh Đường

Giải thích lý thuyết và ứng dụng các hiện tượng và nguyên lý của cơ học lưu chất theo cách thức rõ ràng và đơn giản nhất mà không cần dùng đến các kiến thức toán học phức tạp.

  • Giá bán: 150.000
  • Hiện trạng: Còn sách