Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:796
  • Khổ sách:30 cm.
  • Giá bán:150.000
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Cơ học chất lưu
  • Tóm tắt: Giải thích lý thuyết và ứng dụng các hiện tượng và nguyên lý của cơ học lưu chất theo cách thức rõ ràng và đơn giản nhất mà không cần dùng đến các kiến thức toán học phức tạp.
Sách liên quan