Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Giải phẫu miệng - hàm mặt ứng dụng

Tác giả: Trần Ngọc Quảng Phi

Bao gồm 15 chương, được chia làm 2 phần. Phần I: Giải phẫu hệ thống; Chương 1: Xương vùng đầu cổ; Chương 2: Khớp thái dương hàm; Chương 3: Cơ vùng đầu cổ; Chương 4: Thần kinh vùng đầu cổ; Chương 5: Mạch máu vùng đầu cổ; Chương 6: Hệ thống bạch huyết vùng đầu cổ; Chương 7: Da, mạc và các khoang liên kết vùng đầu cổ; Phần II: Giải phẫu vùng; Chương 8: Khoang miệng và các cấu trúc liên quan; Chương 9: Mô nha chu Chương 10: Mũi và các xoang cận mũi; Chương 11: Hầu; Chương 12: Hốc mắt; Chương 13: Giải phẫu định khu vùng hàm mặt; Chương 14: Lan truyền nhiễm trùng hàm mặt ; Chương 15: Đường vào phẫu thuật cùng miệng - hàm mặt.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Mô phôi miệng - hàm mặt ứng dụng

Tác giả: Trần Ngọc Quảng Phi

"Mô phôi miệng - hàm mặt ứng dụng" giúp bạn đọc tìm hiểu về sinh bệnh học và điều trị những bệnh lý răng miệng và hàm mặt. Sách đi sâu vào sự hình thành, phát triển và đặc điểm hình thái của các cấu trúc, cơ quan vùng miệng - hàm mặt. Trên cơ sở mô phôi các cấu trúc miệng - hàm mặt, các nhà lâm sàng có thể hiểu được tương quan giữa hình thái và chức năng để có thể ứng dụng trong giải thích tình trạng bệnh lý cũng như trong điều trị lâm sàng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 15
 • Đang rỗi: 15
.jpg

Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái

Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt, Lê Lưu Oanh

Chương 1. Phê bình sinh thái; Chương 2. Khuynh hướng văn xuôi sinh thái Việt Nam sau 1975; Chương 3. Cảm hứng phê phán từ điển nhìn hình thái; Chương 4. Kiến lập cảm quan đạo đức sinh thái.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Tiếng việt thực hành : tái bản lần thứ 19

Tác giả: Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng

Gồm 7 chương 1. Khái quát về văn bản; 2. Thực hành phân tích văn bản; 3. Thuật lại nội dung tài liệu khoa học; 4.Tạo lập văn bản; 5. Đặt câu trong văn bản; 6. Dùng từ trong văn bản; 7. Chữ viết trong văn bản.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

The urban setting thesaurus : a writer's guide to city spaces

Tác giả: Angela Ackerman, Becca Puglisi

Making readers care and feel like they're part of the story should be the number one goal of all writers. Ironically, many storytellers fail to maximize one of fiction's most powerful elements to achieve this. Another practical how-to book from Angela Ackerman & Becca Puglisi, this time to help you flesh out your descriptive writing of rural settings.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4