Duyệt theo:
CSDL SÁCH mới Thư viện
.jpg

Văn học dân gian Quảng Nam Đà Nẵng : tập 3 : miền biển

Tác giả: Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ)

Phần 1. Hương sắc những bài ca; Phần 2. Những tác phẩm dân ca.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 20
 • Đang rỗi: 20
.jpg

Văn học dân gian Quảng Nam Đà Nẵng : tập 2 : truyện cổ dân gian người Việt miền xuôi

Tác giả: Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ)

Phần 1. Truyện cổ của một vùng đất mới; Phần 2. Truyện cổ dân gian người Việt miền xuôi.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 20
 • Đang rỗi: 20
.jpg

Văn học dân gian Quảng Nam Đà Nẵng : tập 1 : vùng đồng bằng

Tác giả: Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ)

Phần 1. Đất nước và con người Quảng Nam - Đà Nẵng qua văn học nghệ thuật dân gian; Phần 2. Các tác phẩm dân gian.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 20
 • Đang rỗi: 20
.jpg

Lingguistic features of cognitive non-factive verb and epistemic adverb collocations in english

Tác giả: Tran Thi Minh Giang

Chapter 1. Introduction; Chapter 2. Literatura review and theoretical background; Chaoter 3. Reseach methodology; Chapter 4. Syntactic features of the structure I + CNFV and EA collocations; Chapter 5. Semantic features of the structure I + CNFV and EA collocations; Chapter 6. Pragmatic feature of the structure I + CNFV and EA collocation; Chapter 7. Interplay of syntactucs, and pragmatics in the structure I + CNFV àn EA collocations; Chepter 8. Conclusions.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình Gây mê - hồi sức với bậc bác sĩ đa khoa : MED 613

Tác giả: Nguyễn Phúc Học

Chương 1. Lịch sử song hành - thuật ngữ - thông tư 13/2012/BYT; Chương 2. Khám, chuẩn bị trước mổ và các kỹ thuật gây mê, gây tê; Chương 3. Các thuốc sử dụng trong gây mê hồi sức; Chương 4. Đảm bảo cho người có bệnh kèm và xử trí các rối loạn chu phẫu; Chương 5. Chăm sóc, hồi sức bệnh nhân ở khu hồi tỉnh và một số kỹ năng hồi sức tăng cường trong GMHS; Chương 6. Giải phẫu - sinh lý đau và quản lý đau chu phẫu; Chương 7. Cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1