CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kiến Trúc
.jpg

The architect's studio companion : rules of thumb for preliminary design : 5th ed.

Tác giả: Edward Allen, Joseph Iano

Designing with building codes. Designing with daylight. Designing spaces for mechanical and electrical services. Designing for egress and accessibility. Designing for parking. Deesigning with height and area limittions.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Phương pháp vẽ hình họa toàn thân

Tác giả: Uyên Huy

Trình bày quá trình lịch sử những nghiên cứu về tỷ lệ cân đối cơ thể học của con người. Những điều cần quan tâm khi vẽ hình họa toàn thân người. Quy trình vẽ hình họa các yêu cầu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Đến với nghệ thuật

Tác giả: Rosie Dickins

Nội dung cuốn sách gồm các phần: Giới thiệu; nghệ thuật cổ đại & trung đại; thời phục hưng; Baroque và Rococo; cách mạng; thoát khỏi lối mòn; mộng mơ và xung đột; những chiều hướng mới; thế nào cũng được vén màn bí mật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Bí quyết vẽ phong cảnh : Tái bản lần 3

Tác giả: David Lewis

Giới thiệu phong cảnh qua màu nước và màu sơn, khí hậu, bầu trời, nước, cây cối, và hoa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Cẩm nang hướng dẫn thi vẽ các trường mỹ thuật và kiến trúc

Tác giả: Gia Bảo, Ngọc Duyên

Đưa ra những điều mà một thí sinh mỹ thuật cần biết và cần phải làm khi thi vẽ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3