CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Du Lịch
.jpg

Hotel pricing in a social world : driving value in the digital economy

Tác giả: Kelly A. McGuire, Jeannette Ho

Part 1: New analytics for a environment. Part 2: The expanding role of revenue management. Part 3: The future of revenue management.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Technology strategies for the hospitality industry: 3rd ed.

Tác giả: Peter D. Nyheim,...[et.al]

Introduction and competitive advantage. Computing basics and networks. E-commerce and digital marketing in practice. Restaurant management systems. Hotel and resort systems. Hotel and resort technology. Technology in meeting and events. Maximizing revenues through global distribution. Database. Infomation to knowledge. Virtual reality and augmented reality applications for the tourism and hospitality industry. Strategic hospitality technology investment.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Ngũ Hành Sơn : vùng lịch sử, văn hóa tâm linh

Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Anh Dũng

Sách gồm 120 tác phẩm văn, thơ, tranh ảnh nghệ thuật, tư liệu về Ngũ Hành Sơn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Ngũ Hành Sơn - Di tích và thơ ca

Tác giả: Tùng Vân, Lê Hoàng Vinh

Giới thiệu tổng quan về Ngũ Hành Sơn và tìm hiểu một số thắng tích tiêu biểu của Ngũ Hành Sơn. Một số văn bản, chỉ dụ, bản tấu trong Châu bản triều Nguyễn có nội dung tu bổ, tôn tạo Ngũ Hành Sơn để bảo vệ di tích vô giá này cho đất nước, lưu truyền lại hậu thế.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Tourism, public transport and sustainable mobility

Tác giả: Colin Michael Hall, Diem-Trinh Le-Klähn,Yael Ram

This book offers a comprehensive global examination of the relationship between public transport and tourism. It offers a unique analysis of the transport experience and shows how the public transport system, the tourism industry and the environment all benefit when public transport is widely used by tourists.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1