CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Văn học dân gian Quảng Nam Đà Nẵng : tập 4 : truyện cổ các dân tộc thiểu số miền núi
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ)
 • Nhà xuất bản: Hội nhà văn - Đà Nẵng
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:540 tr.
 • Kích thước:20 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47466
 • ISBN:9786045395264
 • Mã Dewey:895.928
 • Đơn giá:250000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:20/20
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề