CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Văn học dân gian Quảng Nam Đà Nẵng : tập 2 : truyện cổ dân gian người Việt miền xuôi
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ)
 • Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn - Đà Nẵng
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:413 tr.
 • Kích thước:20 cm
 • Số đăng ký cá biệt:47426
 • ISBN:9786045395240
 • Mã Dewey:895.928
 • Đơn giá:220000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:20/20
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề